Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ όπως ισχύουν σύμφωνα με τις τελευταίες τροπ/σεις (Ν.4002/2011). Ενδοκ/κές συναλλαγές - Παροχή Υπηρεσιών γενικά και Τόπος Φορ/γίας των Υπηρεσιών & PRORATA - Διακ/νισμός ΦΠΑ Παγίων.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
15, Νοε 2012
Λήξη
16, Νοε 2012
Εισηγητές
Τίτλος
Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ όπως ισχύουν σύμφωνα με τις τελευταίες τροπ/σεις (Ν.4002/2011). Ενδοκ/κές συναλλαγές - Παροχή Υπηρεσιών γενικά και Τόπος Φορ/γίας των Υπηρεσιών & PRORATA - Διακ/νισμός ΦΠΑ Παγίων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κα. Αννα Ρουσάκη τ. Τμηματάρχης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Δ/νση 14η Φ.Π.Α και κ. ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής.

Ημερομηνία: 10/10/2012

Ώρα: 17:00 - 22:00

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €330.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938, 4533122 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου: 

10 και 11 Οκτωβρίου

1η επανάληψη :

24 και 25 Οκτωβρίου

2η επανάληψη :

15 και 16 Νοεμβρίου

ώρες :  17.00΄ -  22.00΄

 Κόστος σεμιναρίου :  330 ευρώ και (στη συμμετοχή τριών ατόμων, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)

 Διανέμονται πλήρεις εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες

τα θέματα του Σεμιναρίου

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

- Αναλαμβάνουμε δωρεάν την ηλεκτρονική υποβολή

της αιτήσεώς σας στον ΟΑΕΔ

 


Ανάλυση Διατάξεων ΦΠΑ όπως ισχύουν μέχρι τον Ν.4002/2011 - Λογιστική Φ.Π.Α

Συντελεστές ΦΠΑ - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις/παραδόσεις ), συναλλαγές με τρίτες χώρες (εισαγωγές/εξαγωγές) - Παροχή υπηρεσιών  γενικά και  τόπος φορολογίας των υπηρεσιών -; Απαλλαγές από το ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης -; PRO-RATA -; Διακανονισμός παγίων -; Θέματα επιστροφής του ΦΠΑ -; Χρόνος και τρόπος υποβολής Περιοδικής και Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑΕισηγήτρια:
Ρουσάκη Άννα
τ.Τμηματάρχης στη Δ/ση ΦΠΑ του Υπ.Οικονομικών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης & Λογιστηρίου
• Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ

Θεματολογία σεμιναρίου:

 • Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ  με το ν. 3943/2011 (έλεγχος από το γραφείο, θέματα αυτοπαράδοσης  σχετικά με την πρώτη εγκατάσταση σε νεόδμητα ακίνητα, δυνατότητα τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου φόρου, θέματα βεβαίωσης του φόρου,  ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, το  φυσικό αέριο, τη θέρμανση, το ψύχος, τα συστήματα πρόσβασης, κλπ)
 • Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ με το ν. 3986/2011 (συντελεστές ΦΠΑ)
 • Τροποποιήσεις των διατάξεων ΦΠΑ με το ν. 4002/2011 (ρυθμίσεις με ευνοϊκούς όρους για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ , τροποποίηση απαλλαγής χορήγησης ύδατος)
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις  - Τριγωνικές συναλλαγές  και συναφείς υποχρεώσεις
 • Εισαγωγές /Εξαγωγές
 • Απαλλαγές με βάση το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής και λοιπές απαλλαγές
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από 1.1.2010 όπως  θεσπίστηκαν με το ν. 3763/2009 και ισχύουν  ύστερα από την τροποποίηση ορισμένων εξ αυτών  με το ν. 3842/2010
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata)
 • Διακανονισμός  ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες -; Διαδικασία και Χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Συμπλήρωση Περιοδικής και Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (νέο έντυπο)

Πληροφορίες :  κα. Νταή

Τηλέφωνα: 210 4523938, 210 4533122

Φαξ: 210 4514361

E - mail: ntai@pandektis.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο