Ευεπιχειρείν: Διαδικασίες ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - (νέο!)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
21, Φεβ 2017
Λήξη
22, Φεβ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Διαδικασίες ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

(νέο χρηστικό σεμινάριο) 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

Πρόγραμμα Πρακτικής Εφαρμογής 10 ωρών με παραδείγματα και εφαρμογές του εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου για

•           Λογιστές (που ασχολούνται με μικρές, μεσαίες, μεγάλες οντότητες)

•           Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων (μικρών, μεσαίων, μεγάλων οντοτήτων) και

•           Φοιτητές

που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες κλεισίματος χρήσης φορολογικού έτους 2016 και να επιλύσουν σχετικά ερωτήματα τους.

 

 

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

Τρίτη 21/02/2017 + Τετάρτη 22/02/2017

(πρωί 09:30-14:30)

– Διάρκεια 2 ημέρες x 5 ώρες = 10 ώρες

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε Μετρό – στάση Ακρόπολης)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη διαδικασία κλεισίματος χρήσης φορολογικού έτους 2016

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

 

1) Στην ολοκλήρωση των έγγραφων στα βιβλία εσόδων εξόδων όπως εξόδων επόμενης χρήσεως, εσόδων δεδουλευμένων, επισφαλών απαιτήσεων και αποσβέσεων.

2) Στην κατάρτιση των καταστάσεων αποτελεσμάτων με παραδείγματα και εφαρμογές.

3) Στην κατάρτιση του συνοπτικού Προσαρτήματος στα απλογραφικά βιβλία.

4) Στη διαδικασία των φορολογικών αναμορφώσεων και την απεικόνιση αυτών στην αντίστοιχη κατάσταση με παραδείγματα και εφαρμογές.

5) Σε όλους τους τρόπους φορολόγησης όλων των νομικών τύπων των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (ΟΕ,ΕΕ,Κ/Ξ Κοινωνίες, Συμμετοχική, Αφανής Ατομική κ.λ.π).

6) Στη διαδικασία κλεισίματος των διπλογραφικών βιβλίων ξεκινώντας από το πρώτο ισοζύγιο του μηνός Δεκεμβρίου.

7) Σύνταξη απογραφών και αποτίμηση αποθεμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

8) Έλεγχοι έγγραφων απομειώσεων. Ανάλυση όλων των περιπτώσεων.

9) Προσδιορισμός και εγγραφές αποσβέσεων παγίων στοιχείων και επισφαλών απαιτήσεων.

10) Μεταφορές αποτελεσματικών λογαριασμών στα αποτελέσματα χρήσης σε βιβλία διπλογραφικά με παραδείγματα και εφαρμογές.

11) Όλες οι διαδικασίες της αναμόρφωσης των δαπανών και αγορών (Άρθρα 22,23,24,26,Ν.4172/2013).

12) Σύνταξη όλων των ειδών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων).

13) Διαδικασίες ανάρτησης  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.

14) Τρόποι φορολόγησης όλων των Νομικών Προσώπων που τηρούν βιβλία Διπλογραφικά (ΑΕ, ΕΠΕ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί)

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

•           Power Point

•           Case studies

•           Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:

•     Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις και παραδείγματα του Εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαου και

•     Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Παροχές:

• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές

• Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής συμμετοχής Early Bird με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής-κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!

• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 14/02/2017

 

* Εγγραφείτε εγκαίρως διότι αφενός το τμήμα θα είναι ολιγομελές, για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του σεμιναρίου, αφετέρου να επωφεληθείτε της Early Bird τιμής.

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

Διαδικασίες ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο