Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ τελευταίων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ του Ν.4387/16 και άλλα εργασιακά Θέματα.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
08, Φεβ 2017
Λήξη
08, Φεβ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Ανάλυση των κυριότερων Διατάξεων του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου 4387/16 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις – οδηγίες

Συνέπειες στην ασφάλιση από την εξομοίωση με τους εγγάμους των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης

Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων

Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και τρόπος υπολογισμού εισφοράς για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου

Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017

Εισφορές μισθωτών – εργοδοτών - μελών Δ.Σ.

Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών

Εισφορές Ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών – αυτοαπασχολούμενων – ελεύθερων επαγγελματιών -             ΟΓΑ

Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας

Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ

Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση

Μεταβατική Ρύθμιση για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών

Ημέρες Ασφάλισης (με πλήρη, μειωμένη και εκ περιτροπής) απασχόληση.

Εργατική Νομοθεσία

 

Απασχόληση πέραν των κανονικών ωραρίων

Υπερεργασία – Υπερωρία

Απασχόληση κατά Κυριακές και νύχτα

Εναλλασσόμενες Ομάδες Εργασίας ( βάρδιες )

Εκ περιτροπής Εργασία

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο