ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
13, Feb 2017
Λήξη
14, Feb 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έναρξη: 13-02-2017       Λήξη: 14-02-2017 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Αλτιπαρμάκης Χρ. 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS A.E

Σκοπός του Σεμιναρίου
είναι να παρουσιαστούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με ανάλυση ανά κεφάλαιο και σε συνδυασμό με το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης, ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα καταχωρίζονται οι συναλλαγές (στοιχεία) στα βιβλία (αρχεία) και θα παρακολουθούνται οι μεταβολές της περιουσίας, σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο Λογαριασμών. Κατά την έννοια αυτή, θα αναλυθούν οι διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης), καθώς και στοιχεία των διατάξεων περί της φορολογίας των οντοτήτων αλλά και οι διατάξεις που αντικαθιστούν τον ΚΦΑΣ

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία.

Εισηγητής
ΧΡ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.  Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 215 5051738, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο