ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
05, Apr 2017
Λήξη
06, Apr 2017
Εισηγητές
Τίτλος

Τεχνικες Μειωσης τOY ΚΟΣΤΟΥΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία και εφαρμογές, βγαλμένα από την πράξη, τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν με στόχο:

Να μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να υπολογίσουν το οριακό κόστος, ειδικά προσαρμοσμένο για εξαγωγές.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημίες.

Να αυξήσουν την κερδοφορία και να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο:  για διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλεία τους και στο σύνολο της επιχειρήσεως. Επίσης σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C. Δομική ανάλυση.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.

Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν. Η ιδιαίτερη κοστολόγηση των εξαγωγών.


 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στη παραγωγή και στη διοίκηση.

Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.

Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων.

Ποσοτικοποίηση, υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικές. Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

Σύνθεση κόστους. Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και του τελικού.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους.

Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος μείωσης του κόστους.

Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.

Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.


Απασχόληση, των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

Συγκριτική διοίκηση. Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος, με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων. Αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κτισμάτων.

Στον ανθρώπινο παράγοντα. Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή. Ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων, πλεονάζουσα κερδοφορία.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στη διακίνηση.

Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες, διοίκηση, εργοστάσιο. γραμματεία, μηχανογράφηση.


Στις πωλήσεις. Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση των δαπανών πελατών και πωλητών.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. Οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.


Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (192 σελίδες) – 14 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: η παρουσίαση του σεμιναρίου σε power point. Η εφαρμογή της θεωρίας, η ροη των αρχείων, τα τυπολόγια, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:          ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                  6 & 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   120 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:           ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                   6 & 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:    240 €.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο