ΈΛΛΗΝΕΣ Επιχειρηματίες ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ επιχειρήσεις με συμμετοχή ή συναλλαγές με εταιρίες του Εξωτερικού (offshore) – Λάθη και Συνέπειες

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Διεθνής Φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
22, Φεβ 2017
Λήξη
22, Φεβ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΈΛΛΗΝΕΣ Επιχειρηματίες ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ επιχειρήσεις με συμμετοχή
ή συναλλαγές με εταιρίες του Εξωτερικού (offshore)

Λάθη και Συνέπειες

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

·         Επιχειρηματίες,

·         Οικονομικούς Διευθυντές,

·         Προϊστάμενους Λογιστηρίου και γενικότερα

·         σε κάθε ενδιαφερόμενο που  δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Είστε Έλληνας Επιχειρηματίας ή Ελληνική Επιχείρηση που συμμετέχετε ή έχετε ιδρύσει ή μεταφέρει τη δραστηριότητα σας σε χώρα του εξωτερικού με προνομιακό φορολογικό καθεστώς; 

 

Έχετε πράξει ορθά; Έχετε προβεί στις ορθές φορολογικές ενέργειες ώστε να αποφύγετε μελλοντική φορολόγηση των κερδών της αλλοδαπής σας εταιρίας στην Ελλάδα και λοιπές συνέπειες;

 

Ερωτήματα πολλά… που δυστυχώς πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες δεν γνώριζαν ή δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση και θα βρεθούν προ εκπλήξεων στο μέλλον από τους ελέγχους της ελληνικής κυβέρνησης σε εταιρίες του εξωτερικού…

 

• Ενημερωθείτε έγκυρα και έγκαιρα και

• Προβείτε σε ορθό φορολογικό σχεδιασμό για την προστασία τη δική σας και της επιχείρησης σας!

 

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά:

• στη Σύσταση εταιριών στο εξωτερικό (offshore) – ορθό φορολογικό σχεδιασμό,

• στις Φορολογικές συνέπειες σε περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας κατά τις συναλλαγές με υπεράκτιες (offshore) εταιρείες και

• σε Ειδικά θέματα περί εξωχώριων εταιριών, τα οποία οφείλετε απαραιτήτως να έχετε υπόψη σας,

• στην ίδρυση και λειτουργία εταιριών στην Κύπρο.

 

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

Τετάρτη 22/02/2017 (15:00-22:00)

– Διάρκεια 7 ώρες

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε Μετρό – στάση Ακρόπολης)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

• κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

• Dr Ακρίβος Χριστόδουλος

PhD στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά / Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών – Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Μanagement & Marketing

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

(Α΄ Ενότητα – 5 ώρες με τον εισηγητή κ. Καλαμαρά Νικόλαο)

Θα ενημερωθείτε για τα εξής:

Τι οφείλετε να γνωρίζετε για τις εξωχώριες εταιρίες ώστε να προστατευθείτε από τυχόν λάθη φορολογικού σχεδιασμού:

 • Έννοια και Λόγοι που δημιουργήθηκαν εξωχώριες εταιρείες. Διεθνή Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα (IOFC).
 • Βασικά σενάρια σύστασης και λειτουργίας offshore εταιρειών.
 • Υφιστάμενες δομές των υπεράκτιων εταιρειών και Ανάλυση των holding εταιρειών - των Εμπορικών εταιρειών - των Ναυτιλιακών εταιρειών - των Trusts -  των δομών nominee και των ΕΠΕ (LLCS).
 • Πότε μία επιχείρηση που εδρεύει στο εξωτερικό θεωρείται συγγενής ή θυγατρική ή μητρική ελληνικής επιχείρησης;
 • Υποκατάστημα ή θυγατρική ξένης εταιρίας στην Ελλάδα: Πως φορολογούνται;

Παγκόσμιο εισόδημα:

Τι θεωρείται παγκόσμιο εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο και πως φορολογείται.

Ποιες είναι οι συναλλαγές με εταιρίες του εξωτερικού που οφείλετε να προσέξετε:

 • Είδη των συναλλαγών με Ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες επιχειρηματίες.
 • Περιπτώσεις συναλλαγής με συγγενείς εταιρίες με κοινούς ιδιοκτήτες σε Ελλάδα και εξωτερικό και πως φορολογούνται.

Σημεία προσοχής της Φορολογικής σας κατοικίας:

 • Περιπτώσεις που αλλάζει η Φορολογική κατοικία των Ελλήνων φορολογουμένων

Τι οφείλετε να γνωρίζετε για να μη φορολογηθεί η Αλλοδαπή εταιρεία σας και στην Ελλάδα:

 • Περιπτώσεις που Αλλοδαπή εταιρία χαρακτηρίζεται και Ελληνική και φορολογείται και στην Ελλάδα.

Παραβάσεις από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες:

 • Περιπτώσεις που υφίστανται παραβάσεις από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρείες και οι συνέπειες αυτών των παραβάσεων από φορολογικής άποψης με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται στα μη συνεργάσιμα κράτη και τις χώρες του Προνομιακού Φορολογικού Καθεστώτος όπως ισχύουν.
 • Διενέργεια ελέγχων περιουσιακής κατάστασης και εμβασμάτων Ελλήνων φορολογούμενων / συμμετεχόντων σε εταιρίες του εξωτερικού.
 • Λίστες με Έλληνες φορολογικούς κατοίκους / καταθέτες αλλοδαπής

Ποιοι είναι οι Κίνδυνοι και Φορολογικές συνέπειες των διακινηθέντων μετρητών από τα διεθνή υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα σε Ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς όταν αυτές δεν καλύπτονται με παραστατικά-δικαιολογητικά.

 • Αλλοδαποί Tραπεζικοί λογαριασμοί (beneficial owners & nominees) και σημεία προσοχής
 • Συνέπειες της διαπίστωσης της αδικαιολόγητης προσαύξησης της περιουσίας των Ελλήνων σε συνδυασμό και με το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
 • Δυνατότητα για τους Έλληνες της εθελοντικής φορολογικής συμμόρφωσης κεφαλαίων εξωτερικού σε σχέση και με την υποβολή δήλωσης του μεγάλου πλούτου που θα ακολουθήσει.

Πότε δεν πρέπει να ανησυχείτε για τις συναλλαγές σας με εξωχώριες εταιρίες:

 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να ανησυχούν οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τα Διεθνή Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα (IOFC).

Έχετε Μερίσματα από αλλοδαπή εταιρία; Πως φορολογούνται ανά περίπτωση.

Μεταφορά επενδυτικών χαρτοφυλακίων: Πως αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση

Εάν επιθυμείτε να συστήσετε εταιρία στο Εξωτερικό, η απάντηση στο δίλημμα Υποκατάστημα ή Θυγατρική με Παραδείγματα και Εφαρμογές

Ανταλλαγή πληροφοριών με εικονικές επιχειρήσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο και διαδικασίες ελέγχου

(Β΄ Ενότητα – 2 ώρες με τον εισηγητή Dr Ακρίβο Χριστόδουλο)

Ίδρυση και Λειτουργία εταιριών στην ΚΥΠΡΟ

Θα ενημερωθείτε συνοπτικά για τα διάφορα χαρακτηριστικά των εταιρειών (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και με μετοχές (ιδιωτικές και δημόσιες) ως προς την ίδρυση, τις απαιτήσεις και τα πλεονεκτήματα κάθε μορφής σε όλα τα στάδια της ζωής της μέχρι την εκκαθάρισή της.

 • Νομικές μορφές Εταιριών και Πλεονεκτήματα
 • Προϋποθέσεις σύστασης κάθε εταιρίας
 • Μετοχικό κεφάλαιο και χρεωστικά ομόλογα
 • Διοίκηση και διαχείριση εταιριών
 • Μεταβολές εταιρειών
 • Εκκαθάριση εταιριών

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστό ολιγομελές τμήμα

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:

 • Power Point
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές

 

Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί:

•     Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή με σημειώσεις των Εισηγητών κ. Καλαμαρά Νικόλαου και Dr Ακρίβου Χριστόδουλου καθώς και

•     Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Παροχές:

• Ειδική τιμή για Ανέργους & Φοιτητές

• Επωφεληθείτε της ειδικής τιμής συμμετοχής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής-κατάθεση ή την παροχή στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν!

• Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 15/02/2017

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΈΛΛΗΝΕΣ Επιχειρηματίες ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ επιχειρήσεις με συμμετοχή ή συναλλαγές με εταιρίες του Εξωτερικού (offshore) – Λάθη και Συνέπειες 


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο