ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΕΛΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4270/2014 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Π.Ε.Φ.Ε.
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Πόλη :
Αθήνα - 10445
Phone :
2106124910
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
31, Jan 2017
Λήξη
31, Jan 2017
Εισηγητές
Τίτλος

             Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων πραγματοποιεί φορολογικό σεμινάριο στις 31/1/2017 ημέρα Τρίτη και ώρες 16:00 – 21:00 στο κτίριο της Νομικής Βιβλιοθήκης επί της οδού Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.με τα εξής θέματα:

 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

1) ευθύνη συνδίκου

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1) οι προσφυγές υπογράφονται μόνο από δικηγόρο

2) τα παράβολα προσφυγής αυξάνονται υπέρμετρα

3) σχέση Διοικητικών Δικαστηρίων με τα Ποινικά Δικαστήρια

4) σε ποια Διοικητικά Δικαστήρια εκδικάζονται οι φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

5) ως διαφορά της εκδίκασης θεωρείται ο κύριος φόρος

6) σωρεία νέων παραβόλων και τελών

7) νέο χρηματικό ποσόν για τη συνέχιση της φορολογικής δίκης

8) νέα γραφεία καταγγελιών και απάτης

9) τα Δικαστήρια δεσμεύονται από τις αποφάσεις Πολιτικών Δικαστηρίων

Γ. ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

1) χρονικά περιθώρια της αποκάλυψης

2) τρόπους ρύθμισης επιβολής φόρων

3) ευεργετήματα από την υπαγωγή στην ρύθμιση

4) εξαιρέσεις από την ρύθμιση

5) λοιπά ζητήματα

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1) εξόφληση συναλλαγών με κάρτες

2) μη εκπιπτόμενες δαπάνες άνευ χρήσεως ηλεκτρονικού μέσου

3) τρόπος ανάθεσης ελέγχου

4) Παράταση παραγραφής – γραφειοκρατικά

5) τροποποίηση φορολογίας εισοδήματος

6) τρόπος φορολογίας χαμηλών και τεκμαρτών εισοδημάτων

7) ρυθμίσεις εκκρεμών υποθέσεων

8) ρυθμίσεις για βραχυπρόθεσμη μίσθωση

9) μείωση του Φ.Π.Α.

10) χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Ε. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 5 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Σ.Τ.Ε. (θέματα παραγραφής–επιεικέστερες διατάξεις-μη ενημέρωση βιβλίου απογραφών δεν συνεπάγεται και την απόρριψη τους–ακύρωση προστίμων για πλαστά και εικονικά τιμολόγια όταν δεν είναι στην δικογραφία τα εικονικά τιμολόγια)

 

 Εισηγητές:

1)   Αικατερίνη Λαμπίδου, Δικηγόρος

2)   Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής-Φοροτεχνικός

3)   Κλεόβουλος Καλαντζής, Ειδικός φοροτεχνικός

4)   Μανούσος Ντουκάκης, Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε.

 

Μπορείτε να μας στείλετε τα ερωτήματα σας τόσο κατά την δήλωση συμμετοχής, όσο και κατά την είσοδο σας στο σεμινάριο ώστε να απαντηθεί, κατά το σεμινάριο.

 

 

 

Κόστος σεμιναρίου: 40€

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

2108820002, 6937420408, 2106124910

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο