Ευεπιχειρείν: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – Οδηγός για Αποτελεσματική παρουσία - (ΝΕΟ!)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
21, Jan 2017
Λήξη
21, Jan 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – Οδηγός για Αποτελεσματική παρουσία

Βήμα προς Βήμα  ο Σχεδιασμός και η Οργάνωση της συμμετοχής σε Εκθέσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Πως θα μεγιστοποιήσετε την εξωστρέφεια της επιχείρησης σας;

Πως θα αυξήσετε τις πωλήσεις σε Ελλάδα & εξωτερικό;

Πως θα εξασφαλίσετε τακτικούς και πιστούς πελάτες μεσοπρόθεσμα;

….με συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις! 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 

  • Επιχειρηματίες στον κλάδο της μεταποίησης-τυποποίησης πάσης φύσεως προϊόντων
  • Βιομηχάνους – Βιοτέχνες
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Χονδρεμπόρους
  • Εισαγωγείς – Εξαγωγείς
  • Αγρότες-Παραγωγούς
  • Ομάδες Παραγωγών, Clusters, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Οι Εμπορικές Εκθέσεις (Trade Shows ή Trade Fairs) χρησιμοποιούνται διεθνώς από όλες τις επιχειρήσεις και ο βασικός σκοπός τους είναι η προσπάθεια μεγιστοποίησης της εξωστρέφειας τους, η σταδιακή αύξηση των πωλήσεων και η εξασφάλιση-διακράτηση σταθερών και πιστών πελατών σε μεσοπρόθεσμο κυρίως χρονικό ορίζοντα.

• Αποτελούν ένα ουσιαστικό και εξαιρετικά χρήσιμο "εργαλείο" προβολής και προώθησης για κάθε επιχείρηση που θέλει να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της και παράλληλα να αναπτυχθεί περαιτέρω σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο & ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Η συμμετοχή της κάθε επιχείρησης σε μία εμπορική έκθεση στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, αποτελεί ως δράση την πιο αποτελεσματική και η πιο στοχευμένη από όλες τις ενέργειες ενός Προωθητικού Σχεδίου (Marketing Plan) που μπορεί να υλοποιήσει, αρκεί βέβαια να σχεδιαστεί σωστά και με επαγγελματικά οργανωμένο τρόπο.

• Αποτελεί την αμεσότερη διαδικασία προσέγγισης μελλοντικών πελατών και υπερτερεί της  κλασικής τακτικής προσέγγισης μελλοντικών πελατών χρησιμοποιώντας ως μέθοδο επικοινωνίας της αποστολή ενημερωτικών επιστολών ή/και προωθητικού υλικού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή της παράλληλης αποστολής πωλητών σε διαφορετικούς υποψήφιους πελάτες, καθώς οι μελλοντικοί πελάτες της επιχείρησης παρακολουθούν και συμμετέχουν ετησίως, είτε ως εκθέτες, είτε ως επισκέπτες σε μεγάλο αριθμό Εμπορικών Εκθέσεων του κλάδου δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης.

 

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να:

1. Επιλέξουν από μόνοι τους με ευκολία τις πλέον κατάλληλες εμπορικές εκθέσεις για την συμμετοχή της επιχείρησης τους (σε ετήσια βάση)

2. Προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο την συμμετοχή της επιχείρησής τους σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

3. Να καταρτίσουν με σαφήνεια τον προϋπολογισμό συμμετοχής της επιχείρησής τους στις εκθέσεις που έχουν επιλέξει

4. Να καθορίσουν τους στόχους της συμμετοχής της επιχείρησής τους στις επιλεγμένες εκθέσεις και ως εξής:

• Η εξεύρεση νέων πελατών

• Η αναζήτηση αντιπροσώπων, διακινητών, εισαγωγέων, πελατών λιανικής

• Η είσοδος σε μια νέα διεθνή αγορά

• Η τοποθέτηση ενός νέου προϊόντος στην προϊοντική γκάμα της επιχείρησης

• Η ενίσχυση της πιστότητας των πελατών τους

• Η βελτίωση της θέσης της επιχείρησής τους στην αγορά

• Η προβολή-διαφήμιση-προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης

• Η έρευνα αγοράς για στοχευμένες χώρες/αγορές-στόχους

• Η παρακολούθηση& χρησιμοποίηση  τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή,

  συσκευασία, διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης

• Η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης (κυρίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα)

  

ΠΟΤΕ:

ΠΟΥ:

Σαββάτο 21/01/2017 (10:00-16:00)

– Διάρκεια 6 ώρες

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε Μετρό – στάση Ακρόπολης)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

κ. Σπηλιόπουλος Νεκτάριος

ΒΕng/MEng Civil Engineer, MSc Project Management, MBA Business Management, εξειδικευμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση σεμιναρίων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και Εξαγωγών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

A. Η ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 1. Οι στόχοι της επιχείρησης με την συμμετοχή της σε Εκθέσεις-Επιχειρηματική

     Στρατηγική

 2.  Καταγραφή-Ανάλυση-Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της επιχείρησης αναφορικά με

     την συμμετοχή της σε Εκθέσεις

 

B. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. Κριτήρια με τα οποία επιλέγεται η καταλληλότερη Έκθεση για την επιχείρηση

2. Ορισμός υπευθύνου/συντονιστή της επιχείρησης για την επιλεγμένη Έκθεση

3. Συλλογή πληροφοριών & στοιχείων για την επιλεγμένη Έκθεση (Προσκλήσεις, κτλ.)

 

Γ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού (budget) συμμετοχής στην έκθεση

2. Επιλογή των στελεχών ή/και εξωτερικών συνεργατών που θα εκπροσωπήσουν την

    επιχείρηση στην Έκθεση

3. Διαδικαστικά θέματα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορές, κτλ.)

4. Εξασφάλιση του περιπτέρου/stand, διαμόρφωση, διακόσμηση, γραφικά, εταιρική

    ταυτότητα. κτλ.

5. Εκπαίδευση των εκπροσώπων της επιχείρησης στην Έκθεση

6. Προετοιμασία & αναπαραγωγή του προωθητικού/διαφημιστικού υλικού (flyers,

    prospectus, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ.)

7. Προπαρασκευαστικές ενέργειες μάρκετινγκ, επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες,

    αξιοποίηση της λίστας συμμετοχής λοιπών εκθετών ή/και επισκεπτών

 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1. Εύρυθμη λειτουργία του περιπτέρου/stand της επιχείρησης

2. Τεχνικές προσέγγισης & επικοινωνίας υφιστάμενων & νέων πελατών

3. Δημιουργία νέου πελατολογίου & λίστας νέων επαφών

 

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ενέργειες για την αποξήλωση και απομάκρυνση των υλικών του περιπτέρου/stand και

    την μεταφορά του εξοπλισμού στην έδρα της επιχείρησης.

2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την συμμετοχή στην έκθεση.

    Δημιουργία βάσεως δεδομένων για την συμμετοχή της επιχείρησης σε μελλοντικές

    Εκθέσεις.

3. Οικονομικός απολογισμός της συμμετοχής της επιχείρησης στην Έκθεση σε σχέση:

     α/. με τον αρχικώς καθορισμένο προϋπολογισμό (budget)

     β/. με τα οφέλη που προέκυψαν από την συμμετοχή της επιχείρησης στην Έκθεση

4. Καθορισμός πλάνου ενεργειών για την δημιουργία νέων συνεργασιών μέσω της 

    αξιοποίησης των επαφών που έγιναν στην Έκθεση με ενδιαφερόμενους νέους πελάτες  

    (Follow up).

 

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ

      ΚΛΑΔΟ

- Σύμφωνα με το επίσημο Καλεντάρι των Εμπορικών Εκθέσεων για το 2017

 

Ζ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Workshop) με θέμα:

"Δημιουργία Καταλόγου Απαιτούμενων Ενεργειών (Checklist) της επιχείρησης για κάθε στάδιο της Έκθεσης" 

 

• Κλειστό Ολιγομελές τμήμα! Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης

• Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - Οδηγός για αποτελεσματική παρουσία 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: xsotiraki@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο