Επανεγγραφή ΓΕΜΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Π.Ε.Φ.Ε.
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Πόλη :
Αθήνα - 10445
Phone :
2106124910
Θέμα
Διάφορα θέματα φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
23, Dec 2016
Λήξη
24, Dec 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Αθήνα 23/12/2016

 

ΘΕΜΑ: Επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ επιχειρήσεων που έχουν διαγραφεί χωρίς να έχει περατωθεί η εκκαθάρισή τους

 

Κυρίες, κύριοι συνάδελφοι,

Πράγματι είναι ένα θέμα αρκετά «καυτό» στην ισχύουσα νομοθεσία μας.

Ωστόσο, από τη νομολογία έχει γίνει αποδεκτό ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί πως υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει διανεμηθεί ή οποιαδήποτε απαίτηση ή χρέος από ή προς την εταιρεία, τότε η εταιρεία δύναται να επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στο στάδιο της εκκαθάρισης με σκοπό την ολοκλήρωση αυτής.

Ακόμα και μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας αναβιώνει η εκκαθάριση, ήτοι επαναλαμβάνονται οι εργασίες αυτής διότι στην πραγματικότητα δεν έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός της και δεν έχει περατωθεί αυτή. Δεδομένης δηλαδή της ύπαρξης εταιρικής περιουσίας θεωρείται πως το νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται, οπότε η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί νόμιμη και απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της εταιρείας.

Κατόπιν των διευκρινήσεων που λάβαμε από το Υ.Ο. θα πρέπει ο εκκαθαριστής να προχωρήσει σε ορισμένες ενέργειες τις οποίες θα εφαρμόσουμε στην πράξη γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις και με το ΝΕΟ ΕΤΟΣ θα σας τις γνωστοποιήσουμε.

Η Επιστημονική ομάδα της ΠΕΦΕ είναι στην διάθεσή σας

 

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                          ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο