Φορολογία-(Φορο) Ασφαλιστικό (ν.4387/2016) – Οι Ομάδες «υψηλού κινδύνου»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
14, Δεκ 2016
Λήξη
14, Δεκ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών με θέμα:

Ι. Φορολογία:

Σύντομη ανασκόπηση με όλες τις αλλαγές στο φορολογικό τοπίο μέσα στο 2016.

Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2016 των Φυσικών και Νομικών προσώπων

Ανάλυση πρακτικών Θεμάτων με παραδείγματα που απασχολούν τους συναδέλφους Λ/Φ.

ΙΙ. (Φορο) Ασφαλιστικό (ν.4387/2016) – Οι Ομάδες «υψηλού κινδύνου».

1) Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή.
2) Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.
3) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)
4) Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
5) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
6) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας .
7) Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
8) Συνταξιούχοι που εργάζονται.
9) Παράλληλη ασφάλιση.
10) Αγρότες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 15.00 και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγητή τον κο Γιώργο Χριστόπουλο, Λογιστή Φοροτεχνικό - Εισηγητή Φορολογικών Σεμιναρίων, πρώην καθηγητή Τ.Ε.Ι.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Τα Μέλη, και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι κάτοχοι της επαγγελματικής ταυτότητας. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν επίσης τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις 9.00 έως τις 14.00.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο