ΒΡΥΚΟΥΣ "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν. 4223 /2013, 4254/2014, 4337/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4446/2016".

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
25, Μαϊ 2017
Λήξη
25, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)

                       

 Ι.  ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)

Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170/26.7.2013)

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ν. 4223 /2013, 4254/2014,

4337/2015 ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ν.4446/2016

 

                                                   ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕIΣ     

                                                                                       Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)

1.       Διοικητικές κυρώσεις  (Πρόστιμα)

. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής  (άρθρο 53)

. Διαδικαστικές παραβάσεις  (άρθρο 54)

. Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (άρθρο 54 Α)

. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54 Β)

. Παραβάσεις  φοροδιαφυγής (άρθρο 55)

. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56)

.Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης  (άρθρο 58)

. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.  (άρθρο 58 Α)

. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)

              . Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ.-Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.  (άρθρο 7  Ν.4337/2015)

. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46)

2.       Ποινικές κυρώσεις

 . Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (55Α)

 . Εγκλήματα φοροδιαφυγής  (άρθρο 66)

 . Αυτουργοί και συνεργοί  (άρθρο 67)

 . Δικονομικά θέματα, παραγραφή εγκλημάτων, μετατροπές -αναστολές ποινών, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις  (άρθρα 68-71)

3.       Διάφορα άρθρα Κ.Φ.Δ.

. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες  (άρθρο 9)

. Βιβλία και στοιχεία (λογιστικά αρχεία)  (άρθρο 13)

. Πληροφορίες από το φορολογούμενο ( άρθρο 14)

. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια  (άρθρο 60)

. Απαλλαγή λόγω ανωτέρα βίας (άρθρο 61)

. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων  (άρθρο 62)

. Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής   προσφυγή κατά πράξεων 

    της Διοίκησης  (άρθρο 63)

4.       Παραδείγματα

 

 

            5. Ν.2523/1997 Άρθρο 13 παρ.1 (Αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων επιτηδευματιών)

    ΑΥΟ ΠΟΛ .1117/3.8.2016


6.  Αποκάλυψη Φορολογητέα ύλης εισοδημάτων παρελθόντων ετών .. Ν. 4446/2016.


7.  Παραγραφή Υποθέσεων προς Έλεγχο.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο