ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Έναρξη: 07-12-2016       Λήξη: 08-12-2016 [16.00-21.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Κριαράς Ε. 
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα 
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου

Η ανάλυση Ισολογισμών παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης και βαθύτερης ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων της μονάδας σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1)    την Ανάλυση της Οικονομικής Διάρθρωσης
2)    την Ανάλυση της Αποδοτικότητας
3)    την Ανάλυση της Διαχειριστικής Πολιτικής

Σε ποιους απευθύνεται

απευθύνεται σε Προϊσταμένους Λογιστηρίου, στελέχη και υπαλλήλους Οικονομικών & Λογιστικών τμημάτων επιχειρήσεων, Λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες και Ελεγκτές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Δρ. ΚΡΙΑΡΑΣ  Ι. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διδάκτωρ Οικονομικού  Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κοστολόγος, Σύμβουλος  επιχειρήσεων, Εισηγητής σεμιναρίων με διδακτική  εμπειρία άνω των 15 ετών.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.:210 5225054, 2105284328     , E-mail: [email protected]


http://taxheaven.gr