Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία –Ν.4387/2016 - Ειδικά Φορολογικά Θέματα - Φορολογία Αγροτών - Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
19, Nov 2016
Λήξη
20, Nov 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ξάνθη & Αλεξ/πολη σεμινάριο με θέμα:

Νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία –Ν.4387/2016 - Ειδικά Φορολογικά Θέματα - Φορολογία Αγροτών - Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 19/11/2016 και 20/11/2016 και θα έχει το κάθε ένα διάρκεια 4 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

19/11/2016 Ξάνθη 10:00-14:00. Ξενοδοχείο Ελισσώ

20/11/2016 Αλεξ/πολη 10:00-14:00 Επιμελητήριο Έβρου (Λεωφόρο Δημοκρατίας 307)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 17/11/2016, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 17/11/2016, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Μ.Μ. Βασιλειου 3 ΤΚ 69132, από τις 14/11/2016.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2531023035

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Μ.Μ. Βασιλειου 3 ΤΚ 69132, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο