ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Αριστομένους και Χρ. Κουμάντου 6
Πόλη :
Καλαμάτα
Phone :
-
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
03, Dec 2016
Λήξη
03, Dec 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Η ΈΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, σε συνεργασία με την εταιρεία UNION PROGRAMMING GROUP, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: « ΤΑ Ε.Λ.Π. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2106, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρες 10:00 - 16:00 στο ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT.

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει με τους Νόμους 4387/2016 και Ν.4410/2016.

Αναλυτικά τα θέματα: Ε.Λ.Π.

α. Ειδικές περιπτώσεις κατηγοριοποιήσεων οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές.

β. Οι αλλαγές στο καθεστώς των νομικών προσώπων που ελέγχονται από το κράτος και δεν εφαρμόζουν το δημόσιο λογιστικό.

γ. Η αντιστοίχιση των κωδικών του ΕΓΛΣ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχτεί.

δ. Ο εντοπισμός όλων εκείνων των διαφορών μεταξύ της λογιστικής και φορολογικής βάσης με παραδείγματα και εφαρμογές.

ε. Ο προσδιορισμός του κύκλου εργασιών στα ΜΚΟ για την ένταξη σε κατηγορίες οντοτήτων.

στ. Η τήρηση των απλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Παραλείψεις και διόρθωσή τους.

ζ. Οι προβληματισμοί στις μισθώσεις ως λειτουργικών ή χρηματοδοτικών και η αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.

Νέο Ασφαλιστικό

α. Νέο σύστημα υπολογισμού αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με παραδείγματα και εφαρμογές.
β. Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών. Τρόπος υπολογισμού.
γ. Ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών με παραδείγματα και εφαρμογές.
δ. Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
ε. Μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος, υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς.
στ. Ασφαλιστικές εισφορές σε παράλληλη ασφάλιση. Πως θα υπολογίζονται με παραδείγματα και εφαρμογές.
ζ. Νομικά πρόσωπα πλην προσωπικών εταιρειών. Που θα επιβάλλονται οι εισφορές.

Φορολογία Εισοδήματος.

α. Φυσικά Πρόσωπα. Νέα κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων, Ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
β. Σε ποια φυσικά πρόσωπα θα ισχύσει μείωση του φόρου με παραδείγματα και εφαρμογές.
γ. Φορολογία μερισμάτων. Αλλαγή στον συντελεστή φορολόγησης και παρακράτησης με παραδείγματα και εφαρμογές.
δ. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία, νέος τρόπος φορολόγησης.
ε. Νέα κλίμακα υπολογισμού εισφοράς αλληλεγγύης με παραδείγματα και εφαρμογές.
στ. Προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη, με απλογραφικά βιβλία. Νέος τρόπος φορολόγησης.
ζ. Φορολογία αγροτών όλες οι αλλαγές.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί CD με όλα τα θέματα.

Εισηγητής : ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

- Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 20,00€.

- Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (όσοι έχουν εξοφλήσει και την συνδρομή του 2015) η συμμετοχή είναι 5,00€.

- Για τα νέα μέλη του Συλλόγου (όσοι έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο από 01/01/2016) η συμμετοχή είναι 5,00€.


Με Εκτίμηση,                         
Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Μεσσηνίας

Με Εκτίμηση,
UNION

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο