Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
07, Δεκ 2016
Λήξη
07, Δεκ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

* Ημέρες ασφάλισης (με πλήρη, μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση)

* Ειδική επιδότηση εργατικής εισφοράς

* Ανάλυση των κυριότερων Διατάξεων του Νέου Ασφαλιστικού Ν. 4387/2016, ήτοι:

·   Απασχόληση συνταξιούχων Δημοσίου και φορέων του Ε.Φ.Κ.Α (άρθρο 20)

·   Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 34)

·   Παράλληλη ασφάλιση (ιδιωτικού τομέα - αυτοαπασχολουμένων - ελεύθερων επαγγελματιών) (άρθρο 36)

·   Εισφορά μισθωτών - εργοδοτών (άρθρο 38)

·   Εισφορές αυτοαπασχολουμένων & ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 39)

·   Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (άρθρο 40)

·   Εισφορά για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 41)

·   Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (άρθρο 76)

·   Παραγραφή απαιτήσεων (εισφορών) (άρθρο 95)

·   Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης (άρθρο 97)

·   Μεταβατική ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες προερχόμενους από το Ε.Τ.Α.Α. για την περίοδο 1/1/2017 - 31/12/2020 (άρθρο 98)

·   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104)

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

* Νέες Υποχρεώσεις Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης από Εργοδότες στο Σ.ΕΠ.Ε. μέσω Ο.Π.Σ. από 1-10-2016

* Καθιέρωση Ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μειωμένη, εκ περιτροπής, ορισμένου χρόνου κ.λπ.)

* Μετατροπή Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας

* Νομοθετική μείωση κατωτάτων ορίων αποδοχών, μειώσεις επιδομάτων, πάγωμα χρονοεπιδόματος (3ετιών-πολυετίες)

* Υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ από Ενώσεις Προσώπων

* Νέες ρυθμίσεις για απασχόληση σε φροντιστήρια Μ.Ε. & Κέντρα Ξένων Γλωσσών

* Μείωση Αποζημιώσεων απόλυσης υπαλλήλων

* Νέες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε Επισιτιστικά & Τουριστικά Επαγγέλματα (Δ.Α. 10ος/2016)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο