Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τίτλος
Εναρξη
23, Nov 2016
Λήξη
30, Nov 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος για την κατάρτιση των Μελών του και των Λογιστών-Φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Αθήνα επιμορφωτικό σεμινάριο εικοσιπέντε (25) ωρών με θέμα:

«Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020)»

Εισηγητές: ΑΒΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ (Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

Τόπος και χρόνος Διεξαγωγής:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,Αίθουσα Εκδηλώσεων, 1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016, 17:00 – 22:00
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016, 17:00 – 22:00
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, 17:00 – 22:00
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, 17:00 – 22:00
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, 17:00 – 22:00

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς το ΟΕΕ μέχρι και το έτος 2016 και οι ενεργοί Λογιστές Φοροτεχνικοί (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 2016). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Διαδικασία Αίτησης:

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00. Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα, που θα δίνεται είτε από την σχετική αίτηση στην αρχική σελίδα, είτε από την ενότητα «Δραστηριότητες/ Κατηγορία Επιμόρφωση» του site του ΟΕΕ, μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα έναρξης.

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ:Μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Ενημερωθείτε για τυχόν οφειλές σας κάνοντας κλικ εδώhttp://my.oe-e.gr:8082/oee/ (απαιτείται εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες και είσοδος) και εξοφλείστε τις το αργότερο μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2016.

Τα Μέλη και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλλει αίτηση αλλά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο.

Όσοι ανήκουν στην κατηγορία τωνανέργων ή μη απασχολουμένων, θα πρέπει:

α. να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής, και

β. μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2016 να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, 4ος όροφος, γραφείο 47, Αθήνα) αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης και να τα αποστείλουν είτε με fax στο 213214874 είτε με email στo [email protected] Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2016, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ονόματα των δικαιούχων παρακολούθησης του Σεμιναρίου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλέστε στα τηλέφωνα 2132141864-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο