Ευεπιχειρείν: Ειδικά ΕΡΓΑΤΙΚΑ Θέματα - Σύννομοι τρόποι Διαχείρισης (επανάληψη)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
24, Nov 2016
Λήξη
24, Nov 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Ειδικά ΕΡΓΑΤΙΚΑ Θέματα - Σύννομοι τρόποι Διαχείρισης


Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των ΣΣΕ και την αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων, το νέο πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών φροντιστηρίων,  θέματα μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης κλπ

  

Εισηγητής: Ραπανάκης Γ. Πέτρος,

Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, Εισηγητής, Συγγραφέας.

 

Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • Πέμπτη 24/11/2016 (16:00-22:00) - Διάρκεια 6 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

·         Στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού,

·         Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών

·         Λογιστές –  Βοηθούς Λογιστές καθώς και σε

·         Δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα

 

Σκοπός σεμιναρίου:  

Η ενημέρωση για σημαντικά εργατικά θέματα, το  τηρούμενο διαδικαστικό πλαίσιο  και πρακτικοί τρόποι  διαχείρισης τους.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

1. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

 • Γνωστοποίηση των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994. Ποιούς όρους πρέπει να περιλαμβάνει  η ατομική σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης κρίσεων.
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων.
 • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης. Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων.
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα).
 • Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει  τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει  παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια.
 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση.
 • Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα  εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας.
 • Η έννοια της επιχειρησιακής  συνήθειας .
 • Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα.
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων.
 • Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας.
 • Το νέο πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας των  καθηγητών φροντιστηρίων με το άρθρο 30, του Ν.4415/6.9.2016.
 • Το νέο πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών με το άρθρο 28, του Ν.4415/6.9.2016.
 • Υποχρέωση   εργοδοτών να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr

 

2. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων  

•           Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

•           Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων.

•           Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. Πρακτικά παραδείγματα – excel εφαρμογές.

•           Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση.

 

3. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες

•           Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66.

•           Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013

 

4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου

•           Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής

•           Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

•           Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

 

5.   Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

•           Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.

•           Υποβαλλόμενα έντυπα

•           Διαδικαστικό πλαίσιο

 

6. Πρόστιμα επί παραβάσεων

Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας

•           Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του

•           Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά  τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014

•           Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών

•           H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών

•           Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

  

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

 • Power Point
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές

 

Παροχές & Πληροφορίες σεμιναρίου

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου με σημειώσεις του Εισηγητή και
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ημερομηνία & Ώρες  Σεμιναρίου:

 • Πέμπτη 24/11/2016 (16:00-22:00) - Διάρκεια 6 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε Mετρό στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Ευεπιχειρείν παροχή: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ για καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων και κάλυψη ερωτημάτων τους! Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

 

Early bird offer-Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής – κράτηση θέσης & κατάθεση

**Οι παροχές (2+3η συμμετοχή Δωρεάν) και η Early Bird ΔΕΝ συνδυάζονται! 

 

 • ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής ***

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 17/11/2016

• Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link εδώ για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο