Ευεπιχειρείν: ΑΓΡΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ με απλά και κατανοητά Βήματα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
21, Νοε 2016
Λήξη
21, Νοε 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΑΓΡΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ με απλά και κατανοητά Βήματα


 Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Στρατηγικοί Στόχοι

και Ρεαλιστικό Επιχειρηματικό Σχέδιο! 

Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και μεθοδολογία για να μετασχηματίσετε

την Αγροτική σας εκμετάλλευση

σε μία Βιώσιμη, Δυναμική, Ανταγωνιστική και Κερδοφόρα Αγροτική Επιχείρηση;

 

*

Επωφεληθείτε του «Αγρεπιχειρήστε» Πακέτου συμμετοχής

έως τις 14/11/2016 … δείτε αναλυτικά παρακάτω

 

Εισηγητής: Σπηλιόπουλος Νεκτάριος

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση σεμιναρίων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Εξαγωγών του Αγροδιατροφικού τομέα.

 

Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

  • Δευτέρα 21/11/2016 (15:00-21:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

• Νέους Αγρότες,

• Παραγωγούς,

• Καλλιεργητές

που θέλουν να ξεκινήσουν σωστά την αγροτική τους εκμετάλλευση, βάζοντας τις βάσεις για μία βιώσιμη & κερδοφόρα Αγροτική Επιχείρηση

• Υφιστάμενους Αγρότες,

• Παραγωγούς,

• Καλλιεργητές

που θέλουν να αναπτύξουν-εκσυγχρονίσουν την αγροτική εκμετάλλευσή τους σύμφωνα με τις δομές και πρακτικές της σύγχρονης Επιχειρηματικότητας

• Νέους επιχειρηματίες Μικρών & Μεσαίων Αγροτικών Επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώση σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οικονομικών

• Συνεργατικούς σχηματισμούς (Clusters), Oμάδες Παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, κτλ.

καθώς και

σε κάθε ενδιαφερόμενο (άνεργο, υποαπασχολούμενο, κτλ.) που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον Αγροτικό Τομέα και την Εκμετάλλευση της αγροτικής παραγωγής με επαγγελματικό τρόπο.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Σκοπός και Οφέλη Προγράμματος:  

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να Εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με όλες τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τις Βασικές Αρχές Ίδρυσης & Λειτουργίας μίας επιτυχημένης μικρής ή μεσαίας επιχείρησης του Αγροδιατροφικού τομέα, μετατρέποντας την αγροτική τους εκμετάλλευση σε Επιτυχημένη Αγροτική Επιχείρηση.

 

Επίσης θα τους βοηθήσει:

 

Να θέσουν τους Στρατηγικούς στόχους  της αγροτικής επιχείρησής τους, μέσω της δημιουργίας ενός ρεαλιστικού Επιχειρηματικού Σχεδίου

 

Να γνωρίζουν τους Τρόπους χρηματοδότησης της αγροτικής επιχείρησής τους και τις σχετικές επιχορηγήσεις (Νέο ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Leader, κτλ.)

 

Να βρίσκουν τα Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της αγροτικής επιχείρησής τους και να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες εξωστρέφειας για την επιχείρηση και τα προϊόντα της (προώθηση σε νέες αγορές, εξαγωγές, κτλ.)

 

Να γνωρίζουν τους Θεμελιώδεις Οικονομικούς όρους & Δείκτες για την σωστή παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της αγροτικής τους επιχείρησης

 

Να υπολογίζουν τους Βασικούς Δείκτες Παραγωγικότητας & Αποδοτικότητας της αγροτικής τους επιχείρησης

 

Να γνωρίζουν τις Βασικές αρχές Τιμολόγησης & Κοστολόγησης των προϊόντων τους πριν την διάθεση τους στις αγορές της Ελλάδας & του εξωτερικού

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

1η Ενότητα:
Αγροτική Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα: Έννοια και Περιεχόμενο
• Ο ορισμός της Επιχειρηματικότητας ως δραστηριότητα
• Ο ορισμός του Επιχειρηματία
• Ο ορισμός της Επιχείρησης 
• Η έννοια της Επιχειρηματικότητας
• Το περιεχόμενο της Επιχειρηματικότητας 
• Η αναγκαιότητα ανάπτυξης & προώθησης της Επιχειρηματικότητας
Η Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
• Ο Αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα 
• Υφιστάμενη Κατάσταση στον Πρωτογενή Τομέα
• Βασικές Προτεραιότητες & Κύριες Αναπτυξιακές Επιλογές της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

 

2η Ενότητα: 

Αγρότης-Επιχειρηματίας
Ο ορισμός του Αγρότη-Επιχειρηματία
Χαρακτηριστικά και Προσόντα του επιτυχημένου Αγρότη-Επιχειρηματία
Στερεότυπα & Αλήθειες, Τάσεις, Αλλαγή νοοτροπίας
Ελλάδα - Ευρώπη - Παγκοσμίως
Βασικές Δεξιότητες του Αγρότη-Επιχειρηματία
• Δυνατότητα στοχοθεσίας για την Αγροτική Επιχείρηση 
• Απόκτηση Στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων
• Απόκτηση γνώσεων της νέας τεχνολογίας
• Απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων
• Σωστή διαχείριση του επαγγελματικού χρόνου
• Απόκτηση ευχέρειας στους οικονομικούς όρους
• Δημόσιες Σχέσεις & Eπικοινωνία
Μόνιμες Επιδιώξεις του Αγρότη-Επιχειρηματία
• Διάθεση στην αγορά του συνόλου της παραγωγής
• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας παραγωγής
• Συνεχής μείωση του κόστους παραγωγής & διάθεσης των προϊόντων
• Αναζήτηση νέων τομέων δραστηριότητας & εφαρμογή καινοτομιών

 

3η Ενότητα: 
Η Παρουσία της Αγροτικής Επιχείρησης στο Διαδίκτυο

• Η Δημιουργία Εταιρικής παρουσίας-επιχειρηματικού προφίλ στο Διαδίκτυο
• Μέσα προβολής της Αγροτικής Επιχείρησης & προώθησης των προϊόντων της 
στο Διαδίκτυο
• Τρόποι σωστής αναζήτησης επιχειρηματικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 

4η Ενότητα: 
Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός της Αγροτικής Επιχείρησης

Βασικοί Οικονομικοί Όροι & Δείκτες
Νομική μορφή της Αγροτικής Επιχείρησης
Η Επιχειρηματική Ιδέα
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (συνοπτικά)
• Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο
• Η χρησιμότητα, τα χαρακτηριστικά & το περιεχόμενο ενός επιτυχημένου   Επιχειρηματικού Σχεδίου
• Πηγές Χρηματοδοτήσεων-Επιχορηγήσεων της Αγροτικής Επιχείρησης

Η  ένταξη της Αγροτικής Επιχείρησης σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα

(Νέο ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Leader, κτλ.)

 

5η Ενότητα: 

• Παραδείγματα επιτυχημένων μικρομεσαίων Αγροτικών Επιχειρήσεων
• Βιωματικό Εργαστήριο (
Workshop): "Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου νεοσύστατης Αγροτικής Επιχείρησης"

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα.

 

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

  • Power Point
  • Εισήγηση με διαδραστική συζήτηση
  • Πραγματικά παραδείγματα - Μελέτη περίπτωσης ( Case Study)

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Παροχές & Πληροφορίες σεμιναρίου

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου με σημειώσεις του Εισηγητή
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο Μονάδας Παραγωγής Αγροτικής Επιχείρησης και
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνία & Ώρες  Σεμιναρίου:

  • Δευτέρα 21/11/2016 (15:00-21:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

Acropolis Hill Hotel, Μουσών 7, Φιλοπάππου - Αθήνα (κοντά σε Mετρόστάση ΦΙΞ)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Ευεπιχειρείν παροχή: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ για καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων και κάλυψη ερωτημάτων τους! Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

 

Early bird offer-Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής – κράτηση θέσης & κατάθεση

**Οι παροχές (2+3η συμμετοχή Δωρεάν) και η Early Bird ΔΕΝ συνδυάζονται!

 

  • ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής ***

 

«ΑγρΕπιχειρήστε» Πακέτο Συμμετοχής:

Επιλέξτε συμμετοχή και στα 2 σεμινάρια

1ο «ΑΓΡΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ με απλά και κατανοητά Βήματα» της 21/11/2016 +             
2ο «ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω» της 28/11/2016 και επωφεληθείτε την τιμή του «Αγρεπιχειρήστε» πακέτου συμμετοχής = 200€ με δήλωση και κατάθεση έως 14/11/2016

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

OXI

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο