ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
15, Μαρ 2017
Λήξη
16, Μαρ 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

σε άρρηκτη σχέση με την τεχνική ανάλυση του επιχειρηματικού ισολογισμού.

 

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε να:

Αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να υλοποιήσουν τους προϋπολογισμούς.

Ενεργοποιήσουν την λειτουργική κερδοφορία και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.

Γνωρίσουν τονεπιχειρηματικόπροϋπολογισμό και το περιχεόμενο των στοιχείων του.

Προσδιορίσουν τα οργανωτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά.

Μειώσουν στο μέγιστο δυνατό τις σπατάλες, χωρίς να μειώσουν την κερδοφορία.

Αντλήσουνκεφάλαια από την υπάρχουσαπεριουσία.

Αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.

Ενεργοποιήσουν την κερδοφορία τους και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.

Προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τους προϋπολογισμούς για λήψη αποφάσεων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής των προϋπολογισμών.

Εισαγωγή στην φιλοσοφία τους. Βασικές γνώσεις του προγράμματος δράσεως.

Η ενσωμάτωση των προϋπολογισμών στο M.I.S.

Η άρρηκτη σχέση με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως.

 

2ο αντικείμενο:ειδή και κατηγορίεςπροϋπολογισμών.

Η μέτρηση των ποσοτικών και των αξιακών δεδομένων του προϋπολογισμού.

Προϋπολογισμοί μηδενικής βάσεως. Στατικοί και ευέλικτοι. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί.

Διάφορες κατηγορίες που δημιουργούνται από τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχειρήσεως.

 

3ο αντικείμενο:αποτύπωση των βασικών προϋπολογισμών.

Πωλήσεων: Μεταβολή Όγκου πωλήσεων και Τιμών.

Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη.

Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων.

Παραγωγής: Προϋπολογισμός απασχολήσεως φυσικών πόρων.

Μέτρηση παραγωγικού capacity.

Πρόγραμμα φορτώσεως μηχανών & απασχολήσεως ανθρωπίνων πόρων.

Προμηθειών και διανομής: Προσδιορισμός επιθυμητών αποθεμάτων και Ασφαλείας.

Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας και μέτρηση της κερδοφορίας.

Κόστος δικτύου διανομής.

Δαπανών: Καταγραφή δαπανών, από το λογιστήριο και από το Budget.

Ανάλυση σε σταθερές και μεταβλητές. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως.

Τεχνικές μετρήσεως απόδοσης των τμημάτων. Μέτρηση δαπανών κατά προϊόν.

Ταμειακός: Ανάλυση ταμειακού προγράμματος.

Ιεράρχηση εκροών. Διαχρονική ανάλυση. Μη εκταμίευσες δαπάνες.

Ελαστικότητα ταμειακού προϋπολογισμού. Ανάγκες σε κεφάλαιο κινήσεως.

BUDGETARY CONTROL: Έλεγχος Δαπανών–Πωλήσεων. Μέτρηση κερδοφορίας.

Περιοδικές αναθεωρήσεις. Παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών.

Κατάρτιση ελαστικών προϋπολογισμών για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης.

Ανάλυση αμυντικών τεχνικών σε περίπτωση αποτυχίας των λειτουργιών του budget.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα προϋπολογισμών. Η θεωρία θα παρουσιαστεί σεEXCEL, μέσα από μία εφαρμογή η οποία αποτυπώνει την παράλληληλειτουργιά, προϋπολογισμών και πόρων του ισολογισμού.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (320 σελίδες) – 18 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:Παρουσίαση σε powerpoint, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει από τους προϋπολογισμούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         15 & 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          120 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         15 & 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 – ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          240 €.

 


 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο