ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
03, Apr 2017
Λήξη
04, Apr 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων, που κάνουν ουσιαστική ανάλυση του επιχειρηματικού ισολογισμού, με σκοπό την επέμβαση και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

 

Έννοια και περιεχόμενο ισολογισμού.

Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.

 


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ


γενικής ρευστότητας,

ειδικής ρευστότητας

ταμειακής ρευστότητας.

αμυντικού χρονικού διαστήματος.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


αποδοτικότητας συνόλου ενεργητικού

αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

αποδοτικότητας των πωλήσεων.

δομής κεφαλαίων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  


ιδίων προς συνολικά κεφάλαια.

κάλυψης των τόκων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 


κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού.

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων.

κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων.


ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Αριθμοδείκτης P/E -  Μερισματαπόδοση.

Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή.

Αριθμοδείκτες ανά εργαζόμενο

Κέρδη ανά εργαζόμενο.


Αριθμοδείκτης Ζ για την πρόβλεψη της κατάρρευσης μίας επιχείρησης.

Επιχειρηματικός ισολογισμός.

Διακλαδική ανάλυση. Αξιολόγηση αριθμοδεικτών.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής των προϋπολογισμών.

2ο αντικείμενο: ειδή και κατηγορίες προϋπολογισμών.

 

3ο αντικείμενο: αποτύπωση των βασικών προϋπολογισμών.


Πωλήσεων

Παραγωγής

Προμηθειών και διανομής

Δαπανών

Ταμειακός

Budgetary control

 

Ανάλυση αμυντικών τεχνικών σε περίπτωση αποτυχίας των λειτουργιών του budget.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         3 & 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          120 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         3 & 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          240 €.

 

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Tα σεμινάρια, μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά, χωρίς καμιά ταμειακή υποχρέωση λόγω μεγάλης εκτάσεως της ύλης.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο