Ευεπιχειρείν: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στη Θεωρία και Μεθοδολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
05, Nov 2016
Λήξη
12, Nov 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στη Θεωρία και Μεθοδολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

 

 Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

10ωρο Διαδραστικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 «Μπορούμε να συγκρίνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα θαλάσσιο ταξίδι. Ο παιδαγωγικός στόχος είναι ο τελικός προορισμός στον οποίο πρέπει να φτάσουμε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα»

Sophie Courau

 


Εισηγητής:  Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας. Εισηγητής-Εκπαιδευτής σε φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εισηγητής στο πρόγραμμα κατάρτισης “Diploma In Negotiation” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδευτής στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α). Με εξειδίκευση στο αντικείμενο “Διαπραγματεύσεις Κρίσεων”, έχει εκπαιδευθεί από τη New Scotland Yard και το FBI και έχει παρακολουθήσει με επιτυχία δύο προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας” και στην “Ανάπτυξη Ψυχοκοινωνικών Δεξιοτήτων” και είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας στις Στρατηγικές και Αμυντικές Σπουδές.

 

Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2016 (10:00-15:00) - 5 ώρες = 1η ημέρα &
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2016 (10:00-15:00) - 5 ώρες = 2η ημέρα

Διάρκεια 2ημερου 10 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

·         Επαγγελματίες που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων

·         Ελεύθεροι επαγγελματίες

·         Στελέχη Επιχειρήσεων

·         Διδακτικό προσωπικό ΙΕΚ-ΚΔΒΜ, στελέχη επιχειρήσεων, κ.α.

 

Σκοπός Σεμιναρίου:  

·         Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ενήλικων – εκπαιδευομένων και του  ρόλου της δυναμικής της ομάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία

·         Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις ενεργητικές – βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, τη μεθοδολογία και τα μέσα εφαρμογής τους

·         Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων στο σχεδιασμό και στην διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας με την αξιοποίηση των αρχών και των τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Μικροδιδασκαλία).

 

Οφέλη Σεμιναρίου:  

Διαδραστικό 10ωρο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπου οι συμμετέχοντες, ακόμα και αν έχουν σημαντική εμπειρία στον «παραδοσιακό» τρόπο εκπαίδευσης, θα έχουν τη δυνατότητα

• να εκπαιδευθούν και εξοικειωθούν τόσο με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων όσο και με τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων και την βελτιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος και να συμμετάσχουν, με αξιώσεις, στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ

 

«Μπορούμε να συγκρίνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα θαλάσσιο ταξίδι. Ο παιδαγωγικός στόχος είναι ο τελικός προορισμός στον οποίο πρέπει να φτάσουμε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα»

Sophie Courau

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου:  

1η ημέρα

·      Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ø  Θεωρητικό Πλαίσιο

Ø  Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

·      Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι

Ø  Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενήλικων -  εκπαιδευομένων

Ø  Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτής στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων

·      Δυναμική Ομάδας

Ø  Τι είναι η δυναμική της ομάδας και πως μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ø  Οι «ρόλοι» που αναδεικνύονται μέσα σε μια ομάδα και πως μπορεί αυτοί να αξιοποιηθούν

από τον εκπαιδευτή

·         Σχεδιασμός εκπαιδευτικής ενότητας

Ø  Η δόμηση μαθησιακού συμβολαίου

Ø  Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

Ø  Η διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων

Ø  Η επιλογή τεχνικών και μέσων 

·         Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία

Ø  Η αναγκαιότητα της  χρήσης ενεργητικών – βιωματικών τεχνικών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ø  Οι ενεργητικές – βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα οφέλη από τη χρήση τους

·      Εποπτικά μέσα

Ø  Τα κυριότερα εποπτικά μέσα, η διδακτική τους λειτουργία και οι αρχές που διέπουν τη χρήση τους από τον εκπαιδευτή

·      Οδηγίες για τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας

Ø  Επιλογή θέματος – Προσδιορισμός υποενοτήτων

Ø  Επιλογή μεθοδολογίας

Ø  Επιλογή εποπτικών μέσων

 

2η ημέρα

·      Εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικής ενότητας (προσομοίωση περιβάλλοντος εξετάσεων).

Ø  Παρουσίαση ατομικής μικροδιδασκαλίας από τους εκπαιδευόμενους

Ø  Αξιολόγηση και επανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή με συμμετοχή της εκπαιδευόμενης ομάδας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τα άνω θέματα = Ολιγομελές τμήμα

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα:  

  • Εισήγηση και εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Power Point
  • Δραστηριότητες εμπέδωσης

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Παροχές & Πληροφορίες σεμιναρίου

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή Βιβλίου με σημειώσεις του Εισηγητή,
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Ημερομηνία & Ώρες  Σεμιναρίου:

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11/2016 (10:00-15:00) - 5 ώρες = 1η ημέρα &
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2016 (10:00-15:00) - 5 ώρες = 2η ημέρα

Διάρκεια 2ημερου 10 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε Μετρό  – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

Ευεπιχειρείν παροχή: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ: για καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων και κάλυψη ερωτημάτων τους! Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

 

Early bird offer-Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής – κράτηση θέσης & κατάθεση

 

  • ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής ***

***(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 27/10/2016

• Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link εδώ για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο