ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
2105284316
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
24, Oct 2016
Λήξη
25, Oct 2016
Εισηγητές
Τίτλος
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014) ΕΦΑΡΜΟΓΗ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
Έναρξη: 24-10-2016       Λήξη: 25-10-2016 [09.00-14.00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Καλαμαράς Ν.
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Σκοπός του Σεμιναρίου
είναι να παρουσιαστούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με ανάλυση ανά κεφάλαιο και σε συνδυασμό με το λογιστικό κύκλωμα της επιχείρησης, ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα καταχωρίζονται οι συναλλαγές (στοιχεία) στα βιβλία (αρχεία) και θα παρακολουθούνται οι μεταβολές της περιουσίας, σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο Λογαριασμών. Κατά την έννοια αυτή, θα αναλυθούν οι διαδικασίες κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης), καθώς και στοιχεία των διατάξεων περί της φορολογίας των οντοτήτων αλλά και οι διατάξεις που αντικαθιστούν τον ΚΦΑΣ

Σε ποιους απευθύνεται
σε Οικονομικούς Δ/ντές, Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων. Αφορά άμεσα ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές και Λογιστικά γραφεία.

Εισηγητής
Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 15,000 ωρών.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 2104674280, E-mail: [email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο