ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Διεθνής Φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
23, Sep 2016
Λήξη
23, Sep 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι, να γίνει αναφορά στα θέματα που αφορούν στις Διεθνείς Συναλλαγές σχετικά με την Λογιστική και Φορολογική τους αντιμετώπιση.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊστάμενους, στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

Στην ιστορική εξέλιξη των υπεράκτιων εταιρειών  και στους λόγους δημιουργίας τους.

 

Στους επαναπατρισμούς χρημάτων από offshore εταιρείες. Σχεδιασμοί, προγράμματα.

Συμβουλευτικά σχόλια.

 

Στις Κυπριακές Εταιρείες και στα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Στα νησιά: Isle of Man, Jersey και Βρετανικές Παρθένους Νήσους μετά τις τελευταίες αλλαγές.

 

Στις υποχρεώσεις των εξωχώριων εταιρειών που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα και τα εκμεταλλεύονται, όπου υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων από 01/01/2014.

 

Στον Ειδικό Φόρο επί ακινήτων και στις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαλλαγές.

 

Στις χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος και στα μη συνεργάσιμα κράτη.

 

Στην αναγνωρισιμότητα ή μη αναγνωρισιμότητα των δαπανών που γίνονται από OFFSHORE Εταιρείες με παραδείγματα και εφαρμογές

 

Στα υποκαταστήματα – μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. Διαδικασία ίδρυσης τέτοιων υποκαταστημάτων.

 

Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Ελλάδα. Πότε αποκτάται μόνιμη εγκατάσταση με παραδείγματα και εφαρμογές.

 

Στις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Σε ποιές περιπτώσεις φορολογούνται οι Έλληνες  για τα μη διανεμόμενα κέρδη τους

 

Στην εφαρμογή των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Ειδικά θέματα παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Παραδείγματα-Εφαρμογές.

 

Φορολογική αντιμετώπιση ζημίας στο εξωτερικό που προέκυψε από ελληνική επιχείρηση.

 

Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων – εργοταξίων  ελληνικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.

 

Στην διαφορά μεταξύ θυγατρικής εταιρείας και υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης. Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 2303

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 – ΠΑΡΑΣΚΕΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          120 €.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο