Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σύμφωνα με το νέο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4387/2016 (Μάιος 2016) -ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
22, Jul 2016
Λήξη
22, Jul 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  2016 (Θεσμικοί Όροι)
 • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας (μετατροπή πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία)
 • Κανονικές και Λοιπές άδειες
 • Μεταβίβαση Επιχειρήσεων και Συνέπειες
 • Εργασία κατά ομάδες (Βάρδιες ) – Πότε επιτρέπεται
 • Διαφορές και Συνέπειες απασχόλησης με 5θήμερη και 6ήμερη εργασία
 • Ρεπό – Σύμπτωση σε ημέρα αργίας
 • Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.4387/2016)
 • Ημέρες Ασφάλισης   (με πλήρη , μειωμένη και εκ περιτροπής απασχόληση )
 • Τεκμαρτά Ημερομίσθια
 • Ασφάλιση στο ΙΚΑ πρακτικά ασκούμενων
 • Επιδότηση αμειβόμενων με την ΕΓΣΣΕ
 • Ειδικές Παροχές Προστασίας Μητρότητας

Κυρώσεις (Διοικητικές – Ποινικές ) σε περίπτωση μη εφαρμογής των Διατάξεων της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο