ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
08, Jun 2017
Λήξη
08, Jun 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ποινολογιο στη διακινηση - απογραφη - αποτιμηση

μία εφαρμογή στη διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η εκτενής ανάλυσης των άρθρων που αφορούν τα διακινούμενα και αποθηκευμένα αγαθά φορολογικά και διαχειριστικά. Με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των νέων διατάξεων και το πλαίσιο των ελέγχων, με ειδική αναφορά στα πρόστιμα από παραβάσεις των διατάξεων της φορολογικής Νομοθεσίας.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά της διακινήσεως των αγαθών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Πεδίο εφαρμογής. Βιβλία και Στοιχεία. Διαφύλαξη πληροφοριών – απόρρητο.

Φορολογικοί έλεγχοι - Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία. Είσοδος σε εγκαταστάσεις.

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Αποτελέσματα ελέγχου.

Προσδιορισμός φόρου. Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός.

 

Παραβάσεις-Ποινές-Πρόστιμα. Ειδικά θέματα ελέγχου των αγαθών.

Ποιες είναι οι ποινές και τα πρόστιμα όταν δεν: Διασφαλίζεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος. Τηρείται σωστά η γλώσσα των βιβλίων. Υπάρχει σωστή διάκριση των ειδών.

 

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο περιεχόμενο, στο χρόνο, στον τόπο, στην αρίθμηση στα υπόλοιπα δεδομένα και στην αυθεντικότητα παραστατικών,

ü      στον τρόπο τηρήσεως των αρχείων.

ü      στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.

ü      των στοιχεία που αφορούν την διακίνηση.

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Δελτίου Αποστολής με παραδείγματα και εφαρμογές.

Έκδοση ανάποδου δελτίου και του στοιχείου υποδοχής των ασυνόδευτων αγαθών – τίτλοι κτήσης.

Ο τρόπος με τον οποίο ταυτοποιούνται τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα παραλαβής με παραδείγματα.

Ειδικά θέματα που αφορούν τα Δελτία και οι περιπτώσεις που αυτά δεν απαιτείται να εκδίδονται.

 

Στα παραστατικά: Τιμολόγιο πώλησης. Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

 

Στις αποθήκες. Στην ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Στην αντιμετώπιση της φύρας. Διαφορές απογραφής. Τακτοποίηση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων. Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την παραλαβή. Κόκκινη αποθήκη.  Άτυπο κόκκινο.

 

Στην απογραφή. Κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη. Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των  αποθεμάτων. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής.

 

Στην Αποτίμηση. Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων. Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως. Λάθη στον υπολογισμό, Επίδραση στα αποτελέσματα Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Αλλαγής μεθόδου μέσα στη χρήση.  

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών. Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ: Συνέπειες της μη ορθής τήρησης των αρχείων (βιβλία και στοιχεία). Πρόστιμα μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών, Τιμολογίων, Εκκαθαρίσεων κ.λ.π. με παραδείγματα και εφαρμογές. Ποινές παραποίησης δεδομένων ΦΤΜ καθώς και φορολογικών μηχανισμών.

 

·  Παραγραφή, είσπραξης φόρων.

·  Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια - Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας.

·  Διαδικασίες προσφυγής. Παραδείγματα προστίμων και ποινών.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ:                              

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, την φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Έχει κάνει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:          ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 150 €. – ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ 80 €.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο