ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
27, Ιουλ 2016
Λήξη
28, Ιουλ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Τεχνικες Μειωσης τησ σπαταλησ

 με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

 

        Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς, η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε οικονομικής μονάδας. Για πολλές μάλιστα είναι το τελευταίο αναγκαίο στάδιο επιβιώσεως.  Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει το κόστος σοβαρά υπ’ όψιν. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση του ισολογισμού, να προσδιορίσουμε τα σημεία επέμβασης με στόχο το μηδενισμό, της εκταμιεύσιμης  σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; όχι. Τη σπατάλη; ναι.

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; όχι

Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; ναι

Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; ναι

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό; ναι

Θα οδηγηθούμε σε υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη; ναι

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη, δομημένα σε ένα μηχανογραφικό πρόγραμμα με τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να τα χρησιμοποιούν για να:

Μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημίες.

Να αυξήσουν την κερδοφορία.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

 

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλεία τους και στο σύνολο των εργασιών της επιχειρήσεως. Όπως επίσης σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C. Δομική ανάλυση.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου

Δραστηριότητες. τι είναι, πως λειτουργούν. Κλαδικές δραστηριότητες.


 

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων: κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού: μέτρηση  χρόνου και  υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός δαπανών: με σημαντική συμμετοχή στο κόστος.  Σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών: τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

Χρονομετρήσεις: μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών.

Ποσοτικοποίηση: ποσοτικοποίηση υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά: ανάλυση και μεταφορά του κόστους στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο: δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.

Σύνθεση κόστους. προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και του τελικού.

 

3ο αντικείμενο: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο στη μείωση του κόστους


Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.

Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.

Μείωση του κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων.


Προϋπολογισμός, απασχολήσεως πόρων. Χρηματοδότηση από τον ισολογισμό.

 

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων: ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking στην παραγωγή και με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης: ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.

Στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας - κερδοφορία των εργαζομένων.

Στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

Στην παραγωγή: ενεργοποίηση των υποαπασχολουμένων πόρων.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.


Στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. οριακό, εκταμιεύσιμο. Επιλογή βέλτιστης παρτίδας.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: πελατών, πωλητών, προϊόντων, παραγωγής.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: χαμηλού κόστους και κερδοφορίας.


 

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα αξιολόγησης, του ισολογισμού. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρησή τους.

 

 ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (280 σελίδες) – 19 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL σε μία εφαρμογή που περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις (360 σελίδες) – 24 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Παρουσίαση σε power point, η θεωρία, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολόγησης με το A.B.C. με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        27 & 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 1000 -1700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΑ - 1000 -1700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:              ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1311

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                      25 IOYΛIΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΑ - 1700 -2200 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:       80 €.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        27 & 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 – ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 1000 -1700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:               ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1312

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                        1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΑ - 1000 -1700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:        250 €.

 

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο