Εpsilon Net Training WEBINAR: Transfer Pricing - Εισαγωγη στην τεκμηριωση ενδοομιλικων συναλλαγων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
27, Μαϊ 2016
Λήξη
28, Μαϊ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Απευθύνεται σε:
Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Ορκωτούς Ελεγκτές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες. Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παρουσίαση “βήμα προς βήμα” της διαδικασίας σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης - φορολογικοί έλεγχοι και ενδοομιλικές συναλλαγές
Φάκελος Τεκμηρίωσης: Σύνταξη λειτουργικής ανάλυσης – σχεδιασμός ερωτηματολογίου λειτουργιών – προσδιορισμός λειτουργικού προφίλ εξεταζόμενων εταιριών και επιλογή μεθόδου τεκμηρίωσης - Επιλογή μεθόδου τεκμηρίωσης ανά κατηγορία συναλλαγών και λειτουργικό προφίλ - Πρακτικά παραδείγματα  (case studies) για περιπτώσεις μεταποίησης, μεταπώλησης, παροχής υπηρεσιών, άυλων περιουσιακών στοιχείων (royalties) και ενδοομιλικό δανεισμό

Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών στην πράξη: Case studies εφαρμογής μεθόδου CUP (ενοίκια, προϊόντα, υπηρεσίες, αμοιβές εξωτερικών συμβούλων κτλ) - Case studies οικονομικής ανάλυσης με την χρήση της βάσης δεδομένων Amadeus (μέθοδοι Cost Plus, RPM , TNMM)- Case studies τεκμηρίωσης δανειακών συμβάσεων με την χρήση βάσεων δεδομένων - Case studies τεκμηρίωσης royalties με την χρήση βάσεων δεδομένων

Φορολογικοί έλεγχοι: Προκαταρκτική διάγνωση “επικίνδυνων περιπτώσεων”, παρουσίαση περιπτώσεων με υψηλό προφίλ κινδύνου, προετοιμασία πριν τον έλεγχο και ενδεικτικά μέτρα  πρόληψης και συμμόρφωσης. Ανταλλαγή πληροφοριών σε διακρατικό επίπεδο και περιπτώσεις ελέγχου από φορολογικές αρχές άλλης χώρας.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 981 700
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο