Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
04, Ιουν 2016
Λήξη
04, Ιουν 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

μία εφαρμογή δομημένη, στις σύγχρονες τεχνικές κόστους.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην ανάγκη των επιχειρήσεων για επιβίωση, αλλά και για ανάπτυξη, υπάρχει μία κυρίαρχη σκέψη, η αύξηση του κέρδους. Μπορούμε να το επιτύχουμε με δύο τρόπους. Είτε αυξάνοντας τα έσοδα, είτε μειώνοντας τα κόστη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει υπόψη και τα δύο. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων, με σύγχρονα εργαλεία, μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς. Παράλληλα το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως το A.B.C., μας επιτρέπει να μετρήσουμε το κόστος με ακρίβεια και να το μειώσουμε.

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να:

γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το καταλληλότερο εργαλείο για λήψη αποφάσεων.

μετρήσουν το πραγματικό, το οριακό, και το εκταμιεύσιμο κόστος.

αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση του παραγωγικού κυκλώματος στις υπηρεσίες.

αναπτύξουν τεχνικές, για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη.

μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε υπηρεσίας, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος και ανάπτυξη.

διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

 

Να απόκτηση η επιχείρηση μας υψηλή κερδοφορία.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλεία τους και στο σύνολο των εργασιών της επιχειρήσεως. Όπως επίσης σε κάθε στέλεχος, που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: για κοστολόγους, λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές λειτουργικών μονάδων μέσα στην επιχείρηση, ελευθέρους επαγγελματίες και όσους ασχολούνται με το πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως στο σύνολο του ή σε κάποιο μέρος.

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου, είναι:

Να παρουσιαστεί με ένα πρακτικό παράδειγμα βήμα – βήμα, η διαδικασία εγκατάστασης του.

Να αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση των υπηρεσιών.

Να μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε υπηρεσίας, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

Να αναπτύξουν τεχνικές, ώστε να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν το έσοδο.

Να εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη.

Να δώσει εργαλεία, βγαλμένα από την πράξη, για να αναπτύξουν τεχνικές ώστε να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και να μειώσουν τα κόστη με τελική απόληξη:

  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του mis. όπως λειτουργεί για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C.

Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου

Η Τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων. κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού. μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών. με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών. τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του a.b.c.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση. υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. τρόπος λειτουργιάς τους.

 

4ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. Activity based management.

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.

Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. οριακό, εκταμιεύσιμο.

Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων και των προϊόντων.

Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: κόστους και κερδοφορίας.

 

5ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση και στελέχωση του προγράμματος.

Πήγες αντλήσεως κεφαλαίων: ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.

Εργαλεία μέτρησης της σπατάλης: Προϋπολογισμοί, ένα πολυεργαλείο για τη μείωση.

Συγκριτική διοίκηση: Benchmarking στην παραγωγή και με τους ανταγωνιστές.

 

Η τεχνική μείωση της σπατάλης:

στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

στον ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας και κερδοφορία των εργαζομένων.

στις δαπάνες: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δείκτες αποδόσεως δαπανών.

στην παραγωγή: Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων. Μείωση κόστους στα αποθέματα.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.

στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους - σπατάλης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως και μειώσεως του κόστους. Οι διαδικασίες, θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις και από τους δύο εισηγητές (400 σελίδες) – 32 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. δομημένη στην Lean manufacturing με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 1371

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         4 IOYNIOY 2016 – ΣΑΒΒΑΤΟ - 1000 -1700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         100 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1371

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         13 & 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ - 900 -1600

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         200 €.

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο