Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος/η :
κα Κάλφα
Διεύθυνση :
Δωδεκανήσου 7
Πόλη :
Θεσσαλονίκη/54626
Phone :
2310-513875
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
20, Απρ 2016
Λήξη
20, Απρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Θεματολογία Σεμιναρίου «Αποτίμηση αξίας επιχείρησης»: 

- Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον υπολογισμό αξίας μιας επιχείρησης
    - Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών
    - Συγκριτική αποτίμηση
    - Αξία περιουσιακών στοιχείων

-Τα βήματα προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης
    - Η επιλογή της μεθόδου
    - Ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου
    - Η κατασκευή του χρηματοοικονομικού μοντέλου

- Ανάλυση ευαισθησίας
   - Σημαντικές παράμετροι στην εφαρμογή της μεθόδου
   - Μέτρηση της ευαισθησίας των τελικών αποτελεσμάτων

- Ο τρόπος παρουσίασης της μελέτης αποτίμησης

- Case Study

► Εισηγητής: Μπακάλης Βασίλειος

■ Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη γραμματεία μας, 2310513875, solnth@gmail.com.

   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο