ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
09, Απρ 2016
Λήξη
09, Απρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για την διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Χίο σεμινάριο με θέμα:

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Ειδικότερα η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

Ανάλυση εντύπων Ε-1, Ε-2, Ε-3 φυσικών προσώπων
Ε-3, Ν Νομικών προσώπων & οντοτήτων
Φορολόγηση Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Εισοδήματα από ακίνητη περιουσία
Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων
Δαπάνες εκπιπτόμενες και μη
Ασφαλιστικές εισφορές,
Αμοιβές διαχειριστή ΕΠΕ, μέλους Δ.Σ. ΑΕ, αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Απογραφές
ΕΛΠ για μικρές οντότητες
Κάτοικοι εξωτερικού (τι ισχύει για δηλώσεις, τεκμήρια, διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας)
Φορολογία αγροτών

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ΧΙΟ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ » (ΛΕΩΦ.ΕΝΩΣΕΩΣ 6), το Σάββατο 09/04/2016 και θα έχει διάρκεια 5 ωρών.

Ώρα προσέλευσης: 09.00π.μ.

Εισηγητής:
Χριστόπουλος Γεώργιος,
Λογιστής - Φοροτεχνικός - Εισηγητής Φορολογικών Σεμιναρίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 08/04/2016, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 08/04/2016 η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το σύνολο του σεμιναρίου και κατόπιν αίτησής τους στην γραμματεία του ΠΤ.

Αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με φαξ στο 22510-25634.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2251037367, fax: 2251025637 – e-mail: [email protected] (αρμόδια επικοινωνίας: Πηνελόπη Σαριτζόγλου).

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr), πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο