ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
08, Απρ 2016
Λήξη
08, Απρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

μία εφαρμογή για την αντιμετώπιση του φορολογικού έλεγχου.

 

Σε τι χρησιμεύει: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να παρέχει πλήρη θεωρητική και πρακτική γνώση του βιβλίου αποθήκης, που θα ισχύσουν από το 2015. Μέσα από εφαρμογές που υλοποιούνται σε EXCEL, οι συμμετέχοντες μπορούν, να τηρούν σωστά την αποθήκη και να ανταποκριθούν, σε όλους τους ελέγχους.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως επίσης σε όσους έχουν την ευθύνη της τηρήσεως της αποθήκης, φορολογικά και διαχειριστικά.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

Εισαγωγή – έννοια του βιβλίου αποθήκης.

Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία. (υποδείγματα σε excel).

Τρόπος τηρήσεως. Γλώσσα τηρήσεως των βιβλίων. Διάκριση των ειδών.

Ποιά είναι τα κατάλληλα παραστατικά που ενημερώνουν και τεκμηριώνουν το βιβλίο αποθήκης.

Τιμολόγιο πώλησης Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό. Στοιχεία για λιανική.

Περιεχόμενο, τόπος, χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Αυθεντικότητα παραστατικών.

Τρόποι τηρήσεως αποθήκης υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων.

Ποσοτικές και αξιακές συμφωνίες. Ισότητα καρτέλας αποθήκης, ενσωμάτωση υλικών.

Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Έλεγχος αποθήκης.

Διαφορές απογραφής. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής.

Ειδικά θέματα αποθηκών: Διαχωρισμός του είδους. Κόκκινη αποθήκη.

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:

Περιεχόμενο απογράφης (υποδείγματα σε excel).

Απογραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη.

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των  αποθεμάτων.  

Τόπος, χρόνος, τρόπος που ενημερώνονται τα αρχεία της απογραφής.

Αποτίμηση Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων – Υποπροϊόντων.

Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO).

Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε. Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών.

Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως.

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τεχνική του κόστους. Σύνθεση κόστους παραγωγής. Άμεσα και έμμεσα εργατικά.

Υπολογισμός τιμής εργατοώρας. Κοστολογική ροή. Μέθοδοι κατανομής στα κέντρα κόστους.

Ανάλυση κατά είδος των Γ.Β.Ε. Σταθερά-μεταβλητά που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής.

Συντελεστές επιβάρυνσης, συντελεστές δυσχέρειας. Ισοδύναμες μονάδες. Έντοκο κόστος.

Κλειδιά επιμερισμού των δαπανών στα προϊόντα. Προσδιορισμός της κερδοφορίας.

Κύκλοι μερισμού. Κοστολόγηση ημιετοίμων, ετοίμων και παραγωγής σε εξέλιξη.

Ανάλυση κόστους πωληθέντων. Κοστολόγηση ανά παραγγελία, ανά παρτίδα.

Προσδιορισμός φυρών στην παραγωγική διαδικασία. Φθαρμένα και ελαττωματικά, υπολείμματα. Κόστος υποπροϊόντων. Κοστολόγηση κατά έργο, ανά παραγγελία, ανά παρτίδα.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Τρόπος μεταφοράς στοιχείων στο EXCEL. Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χωρών. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφών. Προσδιορισμός ελλειμμάτων πλεονασμάτων.

Το ποινολόγιο της αποθήκης: Θα γίνει πλήρης αναφορά στο ποινολόγιο, που αφορά το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και τα στοιχεία που αφορούν την διακίνηση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112 - ΣΕΙΡΑ 53η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         120 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1112 - ΣΕΙΡΑ 53η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 – ΔΕΥΤΕΡΑ - 900 -1600

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         200 €.

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο