Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό 'Ελεγχο 2016

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΙΕΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
Υπεύθυνος/η :
Καραγεώργου Γιώτα
Διεύθυνση :
3ης Σεπτεμβρίου 101
Πόλη :
Αθήνα 10434
Phone :
2108259504
Θέμα
Εσωτερικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
28, Μαρ 2016
Λήξη
08, Ιουν 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό 'Ελεγχο 2016

Στόχος Σεμιναρίου
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών με στόχο την παροχή επίκαιρων και εξειδικευμένων γνώσεων
Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit), τόσο σε νέους όσο και σε έμπειρους εσωτερικούς ελεγκτές διοργανώνει
για 5η συνεχόμενη χρονιά «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο 2015»

Σκοπός του προγράμματος είναι:
• Να παρέχει βασικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) τόσο
σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής.
• Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελ-
ματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
– IPPF)» και να προάγει - αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.
Οι συμμετέχοντες με το πέρας της εκπαίδευσης θα μπορούν να διενεργούν αξιολογήσεις και εκτιμήσεις
κινδύνων, να οριοθετούν και να καταρτίζουν Ετήσια Προγράμματα Ελέγχου. Επίσης να σχεδιάζουν και να
διενεργούν ελέγχους σε πλήρη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα.

Σε ποιούς απευθύνεται
• Σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων που αναζητούν την είσοδό τους στο χώρο του Εσωτερικού
Ελέγχου
• Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές οι οποίοι θέλουν να αναβαθμίσουν το έργο τους
• Σε αρχάριους Εσωτερικούς Ελεγκτές οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν για πρώτη φορά με τον Εσωτερι-
κό Έλεγχο.

Περιγραφή Σεμιναρίου
I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Βασικές έννοιες ελεγκτικής
• Ιστορική αναφορά. Νομικό πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελλάδα
• Είδη ελέγχων. Υποχρεωτικοί έλεγχοι βάσει νόμων ή αποφάσεων κεφαλαιαγοράς
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
• Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Λειτουργία, Ανεξαρτησία, Ευθύνη, Κανονισμός)
• Αναφορά σε θέματα οργάνωσης και διαδικασιών
• Αναφορά σε Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
• Μοντέλο Τριών Γραμμών ‘Άμυνας
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµ α Βασικής Εκπαίδευσης στον
Εσωτερικό Έλεγχο 2016
Θεωρία και Πρακτική, 110 ώρες

Βασικοί εισηγητές:
Ιωάννης Βαρβατσουλάκης, Παντελής Παπαστάθης, Μάκης Σολομών
Εισηγητές εξειδικευμένων θεμάτων:
Γιώργος Πελεκανάκης*, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης*
Χρήστος Νομικός, Προκόπης Γκογιάνος, Ελένη Σωτηρίου
* συμμετέχουν στο πρόγραμμα αφιλοκερδώς

Εναρξη: 28 Mαρτίου 2016 – Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη (17:00 -20:15) και 5 Σάββατα (9:00-16:15)
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
CPE’s:
90

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο