ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) - ΚΏΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ (ΚΦΔ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4346/2015 –ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
16, Μαρ 2016
Λήξη
16, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο σεμινάριο με θέμα:
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) - ΚΏΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ  (ΚΦΔ)  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ Ν.4346/2015 –ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 
Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου (Στ.Καζούλη 30), στις 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 4:30μμ-9:30μμ

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης.
 
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωεκανήσου από τις 4-3-2016.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. www.oe-e.gr.  και www.ptdoee.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και με φαξ στο 2241060197 και στο email [email protected]

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο  κ. Λιάζος Παλαιολόγος.

Αναλυτικά το σεμινάριο θα περιλαμβάνει:
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Η Ενημέρωση

Επί των ΕΛΠ σε θέματα που σχετίζονται με τον τ. ΚΦΑΣ, όπως:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,
   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ,
   
Δικλείδες παρακολούθησης αποθεμάτων (διακίνηση και αποθήκευση),
   
Παραστατικά πωλήσεων  καθώς και

Επί του ΚΦΔ σε θέματα που σχετίζονται με το  «ποινολόγιο» σε περίπ-τωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας γενικά και του ΚΦΔ με έμφαση για τις παραβάσεις, όπως:

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης,
   
Πλαστά τιμολόγια,
   
Τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
   
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από επιχειρήσεις,
   
ΕΝΦΙΑ,
   
Εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, για παραβάσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.
   
Η ανάλυση των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύουν ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις μέχρι και το Ν.4346/2015,
   
Η αναλυτική παρουσίαση του νέου εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, έκδοσης 2015
  
Για το δικαίωμα έκπτωσης, για PRO-RATA, για διακανονισμό παγίων, για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών

Συνοπτικό περιεχόμενο του σεμιναρίου:

1.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) (άρθρα 1-15,30,38,39,40,44)με τις τελευταίες μεταβολές.  

Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών, για τα Ε.Λ.Π. Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α’170/26.07.2013

2. Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) (άρθρα 54-59) και οι ποινικές κυρώσεις (άρθρα 66-71), ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4337/2015-ΦΕΚ Α΄129/17.10.2015.

Μεταβατικές διατάξεις για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 7 Ν. 4337/2015).

3. Γενικά περί ΦΠΑ και μεταβολές που έγιναν με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, με έμφαση:

Μεταβολές στους συντελεστές ΦΠΑ.
   
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απλές και τριγωνικές) – έννοια – προϋποθέσεις – υποχρεώσεις υποκειμένων (intrastat, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Περιοδική Δήλωση)
   
Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Δικαίωμα έκπτωσης. Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης (pro-rata).
   
Νέο έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έκδοσης 2015)
 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο