Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Transfer Pricing) Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ) & 4174/2013 (ΚΦΔ) - Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα & Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή 30.04.2016 για χρήσεις που έληξαν 31.12.2015

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 104 42
Phone :
210 5198264
Θέμα
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)
Τίτλος
Εναρξη
01, Ιαν 2016
Λήξη
01, Ιαν 2016
Εισηγητές
Τίτλος
              

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Transfer Pricing) Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ) & 4174/2013 (ΚΦΔ) - Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα & Σύνταξη Φακέλου Τεκμηρίωσης μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή 30.04.2016 για χρήσεις που έληξαν 31.12.2015

Εισηγητής: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΖΟΣ, Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

Σε ποιούς απευθύνεται: Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing

Σκοπός σεμιναρίου: Η ενημέρωση και η παρουσίαση για τα εξής:

·         Τις διατάξεις των νόμων 4172/2013 (κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και 4174 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που αφορούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές και τη νέα μεθοδολογία προέγκρισης αυτών, με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα

·         Ποιες επιχειρήσεις ή οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες, Νόμος 4172/2013 και ποιες από αυτές υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για υποβολή πίνακα ή/ και σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και τις οδηγίες της φορολογικής αρχής.

·         Τη συμμόρφωση των ενδοομιλικών συναλλαγών με την αρχή των ίσων αποστάσεων, για την Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών

·         Το ισχύον πλαίσιο προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, όπως καθορίστηκε με τους νόμους 4172/2013 και 4174/2013 (Άρθρα 21 & 22)

·         Την τεκμηρίωση σύμφωνα με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1179/2013, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1097/2014 και ισχύει

·         Τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους Transfer Pricing (ΟΟΣΑ, ΕΕ, άλλες χώρες) καθώς και τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό στο ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, μετά την εφαρμογή του Ν. 4172/2013 & Ν. 4174/2013, όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το περιεχόμενο του σεμιναρίου κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Αναλυτική Θεματολογία Σεμιναρίου

 

Αξία Σεμιναρίου: 150€
Προσφορά Γνωριμίας: 90,00€ (έκπτωση 40% προς όλους)

 Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Δήλωση Συμμετοχής

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο