ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (Transfer Pricing)-Η Τεκμηρίωση

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Υπεύθυνος/η :
ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Διεύθυνση :
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 106 80
Phone :
210 3678858
Θέμα
Ταμειακές ροές
Τίτλος
Εναρξη
12, Φεβ 2016
Λήξη
12, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Διάγραμμα ύλης

 • Αναλυτική παρουσίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
 • Υπόχρεοι σε Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  - Βασικός Φάκελος Τεκμηρίωσης
  - Ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης
 • Χρόνος Κατάρτισης, διαφύλαξης και διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Γλώσσα τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Περιεχόμενο του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών
 • Ενημέρωση και επικαιροποίηση του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Πρόστιμα και κυρώσεις
 • Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Προσδιορισμός αποδεκτού εύρους τιμών και περιθωρίων κέρδους
 • Συγκρίσιμα στοιχεία -εσωτερικά και εξωτερικά- και τρόπος χρήσης αυτών με αξιοπιστία
 • Χρήση τράπεζας πληροφοριών και μεθοδολογία εξασφάλισης αξιοπιστίας
 • Προέγκριση Μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
 • Πρακτικά παραδείγματα σε όλες τις επιμέρους ενότητες

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς και βοηθούς αυτών, ανώτερα και κατώτερα στελέχη οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, ορκωτούς ελεγκτές και ασκούμενους, δικηγόρους που ειδικεύονται στο φορολογικό δίκαιο, καθώς και σε επιχειρηματίες.

Σκοπός
Με το άρθρο 50 του ΚΦΕ (Ν 4172/2014) και το άρθρο 21 του ΚΦΔ (Ν 4174/2014) προκύπτει υποχρέωση για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα να συντάσσουν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών. Με την εν λόγω διαδικασία εξασφαλίζεται για τον φορολογούμενο η τεκμηρίωση ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές διενεργούνται με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους ίδιους -αρχή των ίσων αποστάσεων- με εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων). Μέσα από την ανάπτυξη του σεμιναρίου θα επιχειρηθεί μία διεξοδική ανάλυση που θα οδηγήσει τον συμμετέχοντα να κατανοήσει τα βήματα που θα ακολουθήσει ώστε να τεκμηριώσει επαρκώς τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο