ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Ν.4172/13) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ (Ν.3842/10) ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’-Ε3 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
31, Μαϊ 2016
Λήξη
03, Ιουν 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Ν.4172/13)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ (Ν.3842/10)

ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’-Ε3

Φορολογικό Έτος 2015

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΟΥ

(Α) (Ν) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

(Διαχ/κή περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ν.4172/2013 ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟ 3842/10 ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Συνοπτικό Πρόγραμμα :

Πρακτική Συμπλήρωσης Νέου Εντύπου (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων) Βήμα – Βήμα με Πραγματικά Παραστατικά, Αποτελέσματα και Ισοζύγια εταιριών ΑΕ  - ΕΠΕ – ΙΚΕ

(Α) Συμπλήρωση των κωδικών που εμφανίζονται στην στήλη Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Λ/ΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» με έμφαση στους κωδικούς που αναμορφώνουν το Λογιστικό Αποτέλεσμα ως Άρθρο 23 Ν 4172/13 (μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες) της ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΔΑ

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (άρθρο 23 Ν 4172/13)

Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (άρθρο 72 Ν 4172/2013- παρ 12,13)

Χρεωστική Διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (άρθρο 27 Ν.4172/13 παρ 3)

Διαχείριση Προβλέψεων – Φορολογική αναγνώριση προβλέψεων

Διαχείριση Αποσβέσεων – Φορολογική Αναγνώριση αποσβέσεων

Διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών – Φορολογική Αναγνώριση

ΕΣΟΔΑ

Μερίσματα ή Κέρδη από συμμετοχές

Έσοδα απαλλασσομένων Ν.Π

Κέρδη απαλλασσομένων Ν.Π κλπ ως πίνακας δήλωσης

Χειρισμός Φορολογικών Ζημιών παρελθουσών χρήσεων

Χειρισμός Αφορολόγητων αποθεματικών Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04, 3842/10, 3982/11, 3522/10

(Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Λ/ΣΜΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 54.08 (Λ/σμος  Εκκαθάρισης φόρων τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος)

Υπολογισμός Κύριου φόρου ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ

Χειρισμός προκαταβολής φόρου προηγούμενης χρήσης (33.13.00)

Χειρισμός παρακρατούμενων φόρων (33.13) - Δικαιολογητικά

Υπολογισμός Προκαταβολής φόρου τρέχουσας χρήσης (33.13.00)

Χειρισμός χαρτ/μου & ΟΓΑ από εκμίσθωση ακινήτων (54.09.05)

Χειρισμός τέλους επιτηδεύματος

Χειρισμός ποσών Χρεωστικής Δήλωσης

Χειρισμός ποσών Πιστωτικής Δήλωσης

(Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ

(Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν. 3842/10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 23 Ν 4172/13 (ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

(Ε) Φορολογική Αντιμετώπιση Διανεμόμενων κερδών ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ

(Δ) Ε3 – Πρακτική Εφαρμογή επί νέου εντύπου

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε τηλεφωνικά 2103817694 & 2103828398 ή μέσω email [email protected]

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο