Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ στην ΠΡΑΞΗ -ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
18, Φεβ 2016
Λήξη
18, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν.4174/2013 ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
- Α.Φ.Μ. - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.

- Φορολογική Ενημερότητα.

- Βιβλία, Στοιχεία και Χρόνος διαφύλαξης.

- Τροποποιητική δήλωση και δήλωση με επιφύλαξη.

- Τρόπος λήψης φορολογικών πληροφοριών από τον φορολογούμενο ή από τρίτους.

- Τα νέα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στις μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου

- Προσδιορισμός φόρου. Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός.

- Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόσθετοι φόροι.

- Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

- Πρόστιμα Εκπρόθεσμης καταβολή φόρων

- Υποβολής ανακριβούς δήλωσης

– Μη υποβολής δήλωσης

- Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων

- Πρόστιμα για παραβάσεις του Φ.Π.Α.

- Παραγραφή και κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου.

- Φόροι. Αρμόδιοι για είσπραξη, πληρωμή και επιστροφή φόρου. Ρυθμίσεις οφειλόμενων φόρων.

- Παραβάσεις φοροδιαφυγής.

- Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

- Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης.

- Ενδικοφανής Προσφυγή - Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια - Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ. (Ν.4337/2015, αρ. 7)

- Εγκλήματα φοροδιαφυγής που παραπέμπονται σε ποινική δίκη

- Εγκλήματα φοροδιαφυγής

- Αυτουργοί και συνεργοί


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο