Πρακτική Μετάβασης από Ε.Γ.Λ.Σ σε Ε.Λ.Π (2013-2014-2015) και Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
27, Ιουν 2016
Λήξη
29, Ιουν 2016
Εισηγητές
Τίτλος

Τίτλος Σεμιναρίου : Πρακτική Μετάβασης από Ε.Γ.Λ.Σ σε Ε.Λ.Π (2013-2014-2015) και Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων βάσει ΕΛΠ

 

 Διεξαγωγή :

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 18:00 – 21:30  και 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 18:00 – 21:30

 
Διάρκεια :   2 ημέρες (8 διδακτικές ώρες)

 

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα

 

Απευθύνεται :  Σε λογιστές που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις εταιρειών με βιβλία Διπλογραφικής μεθόδου (Γ’ κατηγορίας) και θα  συντάξουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάσει τα Ε.Λ.Π

 

Σκοπός : Βήμα – βήμα μετάβασης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με βιβλία Διπλογραφικής μεθόδου (Γ’ κατηγορίας) από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)

 

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου :

 

Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ)

 

 

Επιδότηση 100% μέσω ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

·         ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

·         ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

·         ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ, ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ, ΜΟΝΙΜΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

·         ΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

·         ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

·         ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)

·         ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)

·         ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

·         ΕΙΔΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ)

·         ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

·         ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

·         ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

·         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ)

·         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 29 Ν. 4308)

·         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

·         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

·         ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

·         ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΠΧΑ (ΑΡΘΡΟ 17 Ν. 4308)

·         ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο