ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Ελευθ. Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας
Υπεύθυνος/η :
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Διεύθυνση :
Ηρ. Πολυτεχνείου 16
Πόλη :
Καρδίτσα - 43100
Phone :
2441027152
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
23, Ιαν 2016
Λήξη
23, Ιαν 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας (Σ.Ε.ΕΛ.Φ.Ο.Κ.)

διοργανώνει ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Χώρος διεξαγωγής: Hotel Κιέριον Μπλατσούκα 22 και Τζέλλα, (Αίθουσα Αφροδίτη, 5ος όροφος).
Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 10:00 – όσο χρειαστεί

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Αντιπρόεδρος ΠΟΦΕΕ – Μέλος ΕΦΕΕΑ
Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπ. Οικονομικών για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα
Μέλος της Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ε.Λ.Π.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- ΜΕΛΗ Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (τακτοποιημένα οικονομικά έως και το 2015): 0,00€
- ΜΕΛΗ Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (τακτοποιημένα οικονομικά έως και το 2014): 10,00€
- Απασχολούμενοι στα γραφεία οικονομικά τακτοποιημένων μελών: 20,00€
- ΜΕΛΗ Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Μη τακτοποιημένα οικονομικά): 80,00€
- Απασχολούμενοι στα γραφεία οικονομικά ΜΗ τακτοποιημένων μελών: 90,00€
- ΜΗ ΜΕΛΗ Σ.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Εντός Νομού Καρδίτσας): 140,00€

Οι συνάδελφοι εκτός ν. Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλ. 6945 295385 (email: [email protected]).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013)
- Α.Φ.Μ.
- Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
- Φορολογική Ενημερότητα.
- Βιβλία, Στοιχεία και Χρόνος διαφύλαξης.
- Τροποποιητική δήλωση και δήλωση με επιφύλαξη.
- Τρόπος λήψης φορολογικών πληροφοριών από τον φορολογούμενο ή από τρίτους.
- Τα νέα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στις μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου.
- Προσδιορισμός φόρου. Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός.
- Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόσθετοι φόροι.
- Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
- Πρόστιμα Εκπρόθεσμης καταβολή φόρων - Υποβολής ανακριβούς δήλωσης – Μη υποβολής δήλωσης - Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων - Πρόστιμα για παραβάσεις του Φ.Π.Α.
- Παραγραφή και κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου.
- Φόροι. Αρμόδιοι για είσπραξη, πληρωμή και επιστροφή φόρου. Ρυθμίσεις οφειλόμενων φόρων.
- Παραβάσεις φοροδιαφυγής.
- Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.
- Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης.
- Ενδικοφανής Προσφυγή.
- Προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
- Μεταβατικές διατάξεις για τον Κ.Φ.Δ. (Ν.4337/2015, αρ. 7).
- Εγκλήματα φοροδιαφυγής που παραπέμπονται σε ποινική δίκη.
- Εγκλήματα φοροδιαφυγής.
- Αυτουργοί και συνεργοί

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι οικονομικά ενήμεροι, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ταμία του Συλλόγου κ. Νταντάμη Γεωργία (κιν.:697 736 7593), προκειμένου να ενημερωθούν για την οφειλή της συνδρομής τους και να προβούν σε διακανονισμό. Είναι κρίμα να επιβαρυνθούν με το κόστος του σεμιναρίου και ταυτόχρονα να συνεχίζουν να οφείλουν.
• Όσοι συνάδελφοι εκτός ν. Καρδίτσας θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, καλό είναι να επικοινωνήσουν στο τηλ. 6945295385 ή στο email: [email protected] (Παπαδημητρίου Γιώργος), για διευκρινήσεις και λεπτομέρειες.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο Γ. Γραμματέας
Κώστας Λαμπρόπουλος
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο