Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 -ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΠ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22
Πόλη :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Phone :
2310-554073
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
30, Ιαν 2016
Λήξη
30, Ιαν 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr  -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr,

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Θεσσαλονίκη 30/1/2016

 

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

 διοργανώνει

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
με θέματα:

 

¨       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 –ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΠ

 

¨       ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

·         Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

·         Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού –Λογιστικές τακτοποιήσεις.

·         Οριοθέτηση της Χρήσης.  Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού.

·         Διαχωρισμός « Λογιστικής » και « Φορολογικής » βάσης.

·         Αμοιβές μελών της Διοίκησης.

·         Αποσβέσεις Παγίων.

·         Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

·         Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing

  • Αποτίμηση αποθεμάτων.

·         Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων.

·         Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (Συναλλαγματικές διαφορές ).

·         Προσδιορισμός του Λογιστικού αποτελέσματος.

·         Φορολογική αναμόρφωση.

·         Υπολογισμός φόρων.

·         Διανομή Κερδών.

·         Σύνταξη «Οικονομικών Καταστάσεων», σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

 

 

που θα γίνει στο CAPSIS HOTEL

Μοναστηρίου 18 – Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 και  ώρα  09:00 - 15:00 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –  Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ

                                                       ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας  Taxheaven

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (οικονομικά τακτοποιημένα έως το 2015) :   40,00 €

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (μη τακτοποιημένα οικονομικά) – ΜΗ ΜΕΛΗ:  90,00 €

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος,

    τηλ.: 2310/554073   -   fax.: 2310/523666

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή  29/1/2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Þ Στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή

    και  ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

 

Þ Στην ALPHA BANK - Αρ. Λογ/μου:   847 00 2001 000043

ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ:  > Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο κατάθεσης για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας

                      > Η έκδοση Τιμολογίου έχει επιβάρυνση +23%ΦΠΑ.

 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ

EPSILON NET A.E.


 

 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr

 

- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

  Θεσσαλονίκη 30/1/2016

 

Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………………………………

Είδος Επιχείρησης:…………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση:………………………………………... αριθ………….. Τ.Κ………………..

Τηλέφωνο: …………………….…………….……….…Fax: ……………...…………….

e-mail:. ……………………………………………… Κινητό …………………………….

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ

1.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

2.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

3.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

4.

 

----------------------------------------------------

-----------------------------

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 8 Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. *         

                                 8 Στην ALPHA BANK  **                    

 

  *   Δωδεκανήσου  22, 3ος όροφος  

     ** Αρ. Λογ/μου:  847 00 2001 000043  

ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043

 

 

                                                                            

 

ΧΟΡΗΓΟΣ


EPSILON NET A.E.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο