ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - 3ημερο Πρόγραμμα 18 ωρών -

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
20, Ιουλ 2016
Λήξη
22, Ιουλ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

- 3ημερο Πρόγραμμα 18 ωρών -

 

Εισηγητής:  

Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες

Διάρκεια: 3 ημέρες - 18 ώρες

 

Απευθύνεται:  

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  απευθύνεται σε

·         Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Φοιτητές και Ελ. Επαγγελματίες

που επιθυμούν να ενημερωθούν, εξειδικευθούν, εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και υποχρεώσεις των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ μεγέθους Οντοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Επιχειρήσεων που

Α) τηρούν απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Β) τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

·         Όλα τα λογιστικά αρχεία με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

·         Ζημιές απομείωσης. Πότε πρέπει να διενεργούνται; Πως διενεργούνται;

·         Προσδιορισμός αξιών χρήσης και ανακτήσιμων ποσών

·         Περιπτώσεις ανάστροφων απομειώσεων- προσδιορισμός λογιστικών αξιών

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

·         Επιμετρήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία

·         Εγγραφές χρηματοδοτικών μισθώσεων από πλευράς εκμισθωτή και από πλευράς μισθωτή

·         Παραδείγματα εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ζημιές απομειώσεων – επιμετρήσεις στην εύλογη αξία τους

·         Παραδείγματα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 • Παραδείγματα αναβαλλόμενων φορολογιών (απαιτήσεων-υποχρεώσεων)

·         Τεχνικές αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορέων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

·         Έσοδα-(αναβολή πληρωμής) (Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης)

·         Διορθώσεις λαθών προηγούμενης περιόδου. Παραδείγματα- Εφαρμογές

·         Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

·         Δάνεια- ομολογίες- Εφαρμογή

·         Μέθοδοι αποσβέσεων. Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις σε περιπτώσεις προσθηκών. Μέθοδοι αναπροσαρμογής ανατίμησης, υποτίμησης

·         Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενη φορολογία

·         Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, δαπανών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ανά κατηγορία:

 • Πολύ μικρές οντότητες
 • Μικρές οντότητες
 • Μεσαίες οντότητες
 • Μεγάλες οντότητες

-       Πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31/12/2015.

-       Πως θα προσαρμοστούν τα δεδομένα του έτους 2014

-       ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ με περαιτέρω ανάλυση-επεξήγηση εφαρμογής

    

 Απλοποίηση  και Απαλλαγές στις Επιχειρήσεις με Βιβλία Απλογραφικά

 Ε.Λ.Π. και Συμπλήρωση Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος

 Πρακτικά Παραδείγματα συμπλήρωσης του Πίνακα Κ του Εντύπου Ε3

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

 

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

 • Power Point
 • Case studies
 • Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Στους συμμετέχοντες

θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή BIBΛΙΟΥ -2πλου- (με σημειώσεις τους Εισηγητή κ. Καλαμαρά Ν.)
 • Ηλεκτρονικό υλικό με Εργαλεία χρήσιμα για την Εφαρμογή των Ε.Λ.Π.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνίες & Ώρες  Σεμιναρίου:

 

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07/2016 (16:00-22:00) – 6 ώρες

Διάρκεια: 3 ημέρες - 18 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

 

 

Divani Palace Acropolis Hotel,

Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

 

Αξία Σεμιναρίου:

 (απαλλαγή Φ.Π.Α.)

 

 • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

 

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής*

*(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

 • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

Early bird offer – Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής & κατάθεση

*Οι παροχές (2+3η συμμετοχή Δωρεάν) και η Early Bird ΔΕΝ συνδυάζονται!

 

 

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online


 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 13/07/2016

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο