Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ στην ΠΡΑΞΗ -ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
21, Μαρ 2016
Λήξη
21, Μαρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ στην ΠΡΑΞΗ

- Γενικά περί μισθού (νόμιμος, καταβαλλόμενος μισθός)

- Τρόποι καταβολής μισθού (με ποσοστά, παροχές σε είδος, με το κομμάτι)

- Έννοια τακτικών αποδοχών - Χρόνος καταβολής, παραγραφή κ.λπ.

- Κανονικές και Λοιπές Άδειες

- Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

- Ατομικές Σύμβασεις Εργασίας & Μετατροπή από πλήρη σε μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία)

- Ηλεκτρονική Υποβολή Βιβλίου Αδειών (Ε.11)

- Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.

- Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας - Πότε επιτρέπεται

- Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου

- Εποχιακές Επιχειρήσεις - Προστατευόμενοι μισθωτοί κατά της απόλυσης (συνδικαλιστές, στρατευόμενοι, εγκυμονούσες κ.λπ.)

- Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

- Αμοιβές

- Τρέχοντα Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο