ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - (Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα) σε συνδυασμό με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα στη χώρα μας Φορολογική Νομοθεσία (Φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Χαρτόσημο).

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
08, Οκτ 2012
Λήξη
12, Οκτ 2012
Εισηγητές
Τίτλος
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - (Ανάλυση με πρακτικά παραδείγματα) σε συνδυασμό με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα στη χώρα μας Φορολογική Νομοθεσία (Φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Χαρτόσημο).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ.ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής

Ημερομηνία: 08/10/2012

Ώρα: 17:30- 21:45

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678, Τηλ. 210/3300111.

ΤΙΜΗ: €450.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:

8, 9, 11, 12 Οκτωβρίου

 ώρες  :  17:30΄ - 21:45΄

Θα διανεμηθεί δωρεάν το βιβλίο του καθηγητή κ. Εμ. Σακέλλη με τον τίτλο "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (τιμή πώλησης 75 ευρώ),

και

Εκτεταμένες Σημειώσεις και Πλήρης Πρακτική Εφαρμογή 

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)


Ειδικότερες ενότητες :
 • ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

  ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ε.ΓΛΣ ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ( Δ.Λ.Π)

  - Μεθοδική Ανάλυση των Δ.Λ.Π

  - Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή

  ·  Μετατροπή του Ισολογισμού του Ε.ΓΛΣ (π.χ. Χρήσεως Α), σε Ισολογισμό Εκκίνησης εφαρμογής των Δ.Λ.Π   

      (Πρακτική εφαρμογή)

  ·  Προσαρμογή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων επόμενης χρήσεως (π.χ. χρήσεως Β) στα Δ.Λ.Π

  ·  Οι νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Κ.Β.Σ που αφορούν την εφαρμογή των Δ.Λ.Π

  ·  Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

  ·  Ανάλυση του Δ.Π Χ Π 1

  ·  Πώς θα τηρούνται παράλληλα τα Λογιστικά και τα Φορολογικά Βιβλία από 1.1.2005

  ·  Τα Οικονομικά Μαθηματικά που πρέπει να γνωρίζουν οι Λογιστές για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π -;

      Χρήση των πινάκων Οικονομικών Μαθηματικών

  Ειδικότερες ενότητες :

  ·  Ανάλυση του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»

  ·  Πρακτικό παράδειγμα μετατροπής του Ισολογισμού του Ε.ΓΛΣ σε Ισολογισμό έναρξης (εκκίνησης) για την εφαρμογή των ΔΠΧΠ
     - Ένταξη των λογαριασμών του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στα αρμόδια ΔΛΠ,
     - Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ -; Εγγραφές 
  προσαρμογής,
     - Ομαδοποίηση των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ και εμφάνισή τους στο υπόδειγμα ισολογισμού του 
  Δ.Λ.Π 1.

  ·  Ανάλυση και ερμηνεία των νέων διατάξεων του ν.2190/1920 και του Κ.Β.Σ που αναφέρονται στην μετάβαση και την εφαρμογή των ΔΠΧΠ (ν.2190/1920, άρθρα 134 -; 143 όπως έχουν τροποποιηθεί με τον πρόσφατο Ν. 3604/2007

  ·  Πώς θα τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία:
     - Ημερολόγιο Φορολογικών Διαφορών
     - Καθολικό Φορολογικών Διαφορών
     - Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (ή Μητρώο Φορολογικών Διαφορών Πάγιων 
  Περιουσιακών Στοιχείων)
     - Εμπέδωση με πρακτικές εφαρμογές

  ·  Τα Οικονομικά Μαθηματικά που πρέπει να γνωρίζουν οι εφαρμόζοντες τα ΔΠΧΠ (τόκος, ανατοκισμός, παρούσα και μέλλουσα αξία, ράντες, τοκοχρεολυτικά δάνεια, πραγματικά επιτόκια κλπ)

  ·  Παραδείγματα χρησιμοποίησης των Πινάκων Οικονομικών Μαθηματικών

  Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, τ.κ. 10672, τηλ. 210.3300111

 • Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4533122, 4523938 - Fax: (210) 4514361

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο