ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διεύθυνση :
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 10682
Phone :
2103891400
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
25, Ιαν 2016
Λήξη
06, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος


Το   
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΙΕΣΟΕΛ) με την πολύχρονη παρουσία του στο χώρο της έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τα νέα

Απευθύνονται σε: Οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους λογιστηρίων, λογιστές – φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων, προσωπικό που συνδράμει στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και σε μέλη του ΣΟΕΛ.

Διδάσκουν:Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών

Ανάλυση, ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη

γνώση των διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

και θα καλύψει όλες τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 που

αφορούν τη Λογιστική. Αναλυτικότερα:

• Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων

• Αρχές σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

• Κανόνες επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων

και αποτελεσμάτων

• Προσάρτημα και απαλλαγές

• Πρώτη εφαρμογή, εξαιρέσεις και τεχνική μετάβασης

• Τρόπος τήρησης των βιβλίων

• Λογιστική έναντι φορολογικής βάσης

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Καποδιστρίου 28, ΑΘΗΝΑ – Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, ΘΕΣ/ΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

54 εκπαιδευτικές ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

25/1-6/2/2016

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Καθημερινές 17:15 - 20:30

Σάββατο 08:30-14:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

450 ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Εώς 15/1/2016 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

www.soel.gr

Περιλαμβάνονται:

● Αναλυτικές σημειώσεις με πρακτικά παραδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή και βεβαίωση παρακολούθησης

● Δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).


 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ.

Καποδιστρίου 28, 10682 ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103891400 – φαξ 2103825159 – websitewww.soel.gr - emailinfo@soel.gr

Γιαννιτσών 31 &Καρυοφύλλη, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310502980-1, φαξ 2310566387

 

 

● Δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο