ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διεύθυνση :
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 28
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 10682
Phone :
2103891400
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
13, Ιαν 2016
Λήξη
13, Ιαν 2016
Εισηγητές
Τίτλος


Το   
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΙΕΣΟΕΛ) με την πολύχρονη παρουσία του στο χώρο της έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τα νέα

Απευθύνονται σε: Οικονομικούς διευθυντές, προϊσταμένους λογιστηρίων, λογιστές – φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων, προσωπικό που συνδράμει στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και σε μέλη του ΣΟΕΛ.

Διδάσκουν:Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών

Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Σκοπός

 Σκοπός του προγράμματος είναι να αναλύσει με πρακτικό τρόπο, τις νέες οικονομικές καταστάσεις, τις βασικές αρχές αναγνώρισης και επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,τους  κανόνες πρώτης εφαρμογής των ΕΛΠ με τις σχετικές εξαιρέσεις που δίνει ο νόμος, καθώς και τον τρόπο τήρησης των βιβλίων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

 

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Καποδιστρίου 28, ΑΘΗΝΑ– Γιαννιτσών 31 &Καρυοφύλλη, ΘΕΣ/ΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

12 εκπαιδευτικές ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

11-13/1/2016 , 18-20/1/2016

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

17:15-20:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

120 ευρώ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

έως 31.12.2015 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.soel.gr


Περιλαμβάνονται:

Αναλυτικές σημειώσεις με πρακτικά παραδείγματα σε ηλεκτρονική μορφή και βεβαίωση παρακολούθησης

Δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%)

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ο.Ε.Λ.

Καποδιστρίου 28, 10682 ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103891400 – φαξ 2103825159 – website: www.soel.gr - emailinfo@soel.gr

Γιαννιτσών 31 &Καρυοφύλλη, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310502980-1, φαξ 2310566387

 

 

Δυνατότητα επιδότησης από τον ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο