ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
21, Δεκ 2015
Λήξη
21, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

διακινηση – απογραφη - αποτιμηση

μία εφαρμογή στη διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος.

 

Από το 2015 τα Ε.Λ.Π., έχουν επιφέρει πολλές αλλαγές στα ισχύοντα. Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της Αναλυτικής λογιστικής ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης και της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. Η σωστή διακίνηση, η απογραφή και η αποτίμηση, είναι η βάση για την Κοστολόγηση. Αποτελούν την ασπίδα στον ποσοτικό έλεγχο, με την μέθοδο της κλειστής αποθήκης. Πέραν όμως αυτού, η ορθολογική τήρηση της αποθήκης συνεπάγεται, τον προσδιορισμό του ακριβούς αποτελέσματος και της φορολογήσεως.

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκάριους, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης, όπως επίσης σε όσους έχουν την ευθύνη της τηρήσεως της αποθήκης, φορολογικά και διαχειριστικά.

 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (Ε.Λ.Π)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Δελτίου Αποστολής με παραδείγματα και εφαρμογές.

Έκδοση ανάποδου δελτίου και του στοιχείου υποδοχής των ασυνόδευτων αγαθών – τίτλοι κτήσης.

Ο τρόπος με τον οποίο ταυτοποιούνται τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα παραλαβής με παραδείγματα.

Ειδικά θέματα που αφορούν τα Δελτία και οι περιπτώσεις που αυτά δεν απαιτείται να εκδίδονται.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ Διάκριση της απογραφής σε φυσική και λογιστική. Περιεχόμενο απογράφης (υποδείγματα σε excel). Απογραφή κατά εγκατάσταση – ιδίων, παρά τρίτοις, τρίτων, παρακαταθήκη. Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των  αποθεμάτων.  Τόπος, χρόνος, τρόπος που ενημερώνονται τα αρχεία της απογραφής. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Μη απογραφόμενα αγαθά. Αρχείο αποθεμάτων τρίτων (υποδείγματα σε excel).

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων - Υποπροϊόντων – Ημιτελών – Ελαττωματικών – Συμπαραγώγων. Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτίσεως (κατάργηση LIFO). Επίδραση στα αποτελέσματα, ανάλογα με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε. Τρόποι αλλαγής μεθόδου. Υποστηρικτικό υλικό σε περίπτωση πτωτικής τάσεως των τιμών. Εννοιολογική ανάλυση της τιμής κτήσεως – τρεχούσης και ρευστοποιήσεως. Πως γίνεται η επιμέτρηση στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία (υποδείγματα σε excel). Πως καθορίζονται τα αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση, ώστε να εφαρμόσουν διαφορετικές μέθοδοι.

Η ανάλυση θα γίνει με πραγματικά πρωτογενή βιβλία και στοιχειά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε excel. Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων θα γίνει με παράλληλη εφαρμογή όλων των αποδεκτών μεθόδων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ:                              

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, την φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Έχει κάνει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:                 ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1113 - ΣΕΙΡΑ 55η    ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                         21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 – ΔΕΥΤΕΡΑ - 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:         70 €.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο