Προϋπολογισμός 2016 Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. (Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος και Στοχοθεσία) – Διαδικασία Δαπανών Δήμων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Προϋπολογισμός Δήμων
Τίτλος
Εναρξη
18, Δεκ 2015
Λήξη
19, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας διοργανώνει σεμινάριο  στο Ηράκλειο, διάρκειας 14 ωρών με θέμα:
 
«Προϋπολογισμός 2016 Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. (Κατάρτιση – Ψήφιση – Έλεγχος και Στοχοθεσία) – Διαδικασία Δαπανών Δήμων »
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου και ώρες 15:00 – 21:00 και θα συνεχιστεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 09:00 – 17:00.
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων του Περιφερειακού Τμήματος (Εθν. Αντιστάσεως 105 – Ηράκλειο - 2ος όροφος).
 
Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κ. Μιχαλοπούλου Στέλλα, Οικονομολόγος – Συγγραφέας – Επιστημονική Συνεργάτης Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με πολυετή εμπειρία στα οικονομικά των ΟΤΑ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του ΟΕΕ που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του έτους 2015 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεώσει την Επαγγελματική τους Ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2015. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρίσκονται σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η αίτησή του δεν θα ληφθεί υπόψη.
 
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, από την ιστοσελίδα του ΟΕΕ www.oe-e.gr ( πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση) αλλά και από την ιστοσελίδα του Τμήματος www.oeetak.gr.  Οι Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα  τις ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση [email protected] και με fax στο 2810224595 και μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
 
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τη Παρασκευή 11/12/2015.
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στo τηλέφωνο 2810223997.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο