ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (τ. ΚΦΑΣ) – ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. ΚΦΑΣ Ν.4337/2015 –ΦΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
18, Δεκ 2015
Λήξη
18, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κω σεμινάριο με θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (τ. ΚΦΑΣ) – ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. ΚΦΑΣ Ν.4337/2015 –ΦΠΑ

1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ.
4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. ΚΦΑΣ Ν.4337/2015 – ΠΟΛ 1252/2015
5. ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4334, 4336 και 4337/2015

Αναλυτική θεματολογίαΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (τ. ΚΦΑΣ)

1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Έννοια οντότητας – μεγέθη οντοτήτων

2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τι είναι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και τι ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ;
Πως πρέπει να τηρούνται και πως επηρεάζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος.
Διακίνηση αγαθών και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Παρακολούθηση αποθεμάτων και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Σχέδιο λογαριασμών σε συνδυασμό με ΕΓΛΣ και νέες οικονομικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν με 31.12.2015. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ!!!!!

3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ) και νόμους 4334/2015 και 4336/2015

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
Πότε έχουμε μεταβίβαση δικαιώματος και πότε παροχή υπηρεσιών ποια η διαφορά και πως επηρεάζει την τιμολόγηση και την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως διαμορφώνονται με το Ν. 4337/2015 (Εφαρμοστικός ΜΝΗΝΟΝΙΟΥ 3 Ν. 4336/2015) – ΠΟΛ 1252/2015

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Διαδικαστικές παραβάσεις
Παραβάσεις φοροδιαφυγής
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
ΕΓΓΔΕ

5. Θέματα ΦΠΑ, μετά τους ν. 4334/2015, 4336/2015 και 4337/2015 – ΠΟΛ 1252/2015

Ορισμοί – Γενικά θέματα ΦΠΑ
Αντικείμενο του φόρου
Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Απλές - Τριγωνικές)
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
Συνοπτική παρουσίαση άρθρου 14 Ν. 2859/2000 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση) καθώς
Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών και
Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
Δήλωση Intrastat
PRO-RATA
Διακανονισμός Παγίων
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρο 39Β
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
Λοιπά θέματα ΦΠΑ

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κω στις 18-12-2015 4μμ-9μμ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15-12-2015, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 17-12-2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου μέχρι και τις 17-12-2015.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου,Γ.Σεφέρη 80 αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr και www.ptdoee.gr).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο