Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
25, Φεβ 2016
Λήξη
25, Φεβ 2016
Εισηγητές
Τίτλος
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. Πρόσωπα Υπαγόμενα στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Με σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Εντός & Εκτός Ορίων
- Με σύμβαση Μίσθωσης Έργου
- Μέλους ή Μελών (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε.)
- Μελών Οικογενείας α΄ & β΄ βαθμού
- Φοιτητές - Σπουδαστές (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.I., Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.)
- Απασχολούμενων Συνταξιούχων (ΙΚΑ - Δημοσίου)
- Απασχολούμενοι κατ΄ οίκον του Εργοδότη - Εργόσημο
- Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων
- Τεκμαρτά Ημερομίσθια
Β. Ένταξη στο ΕΤΕΑ Ταμείων Επικουρικής ασφάλισης & Πρόνοιας
Γ. Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών - Κυρώσεις
Δ. Παράλληλη Απασχόληση (πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)
Ε. Ημέρες Ασφάλισης (πλήρης, μερική, & εκ περιτροπής απασχόληση)
ΣΤ. Ανυπαίτιο κώλυμα (λόγω ασθενείας - μητρότητας - ατυχήματος)
Ζ. Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο