Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η : ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ στην ΠΡΑΞΗ για το 2015 - ΠΡΩΙΝΟ ΑΘΗΝΑ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
18, Δεκ 2015
Λήξη
18, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ στην ΠΡΑΞΗ για το 2015

 

 1. Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)
 2. Μετατροπή Σύμβασης Εργασίας (από πλήρη σε μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία)
 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε3-Ε11) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Συμπλήρωση Εντύπων, Επεξήγηση Πεδίων Ειδικών Περιπτώσεων)
 4. Θέματα Κανονικών και Λοιπών  Αδειών
 5. Ηλεκτρονική Υποβολή Βιβλίου Αδειών
 6. Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. 
 7. Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας – Πότε επιτρέπεται
 8. Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου – Εποχιακές Επιχειρήσεις
 9. Ομαδικές Απολύσεις
 10. Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασία ς (Σ.Σ.Ε.) - Αμοιβές
 11. Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών
 12. Τρέχοντα Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο